لینک های دسترسی

براک اوباما و پلان اصلاحات در سیستم مراقبت های صحی


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در دفاع از پلان اصلاحات در سیستم مراقبت های صحی، در مقابل بعضی منتقدین جمهوری خواه از خویش اندکی هم هیجان نشان داد.

بر اساس گزارش کنت کلین خبرنگار صدای امریکا از واشنگتن، رئیس جمهور بروز شنبه طی بیانات اش در یک جلسه عام در شهر غربی گرند جنکشن ایالت کلورادو از مادر کلان اش یاد بود کرد.

رئیس جمهور ضمن بحث در مورد اشاعه معلومات غلط در خصوص پیشنهاد وی مبنی بر تعدیل سیستم مراقبت های صحی ایالات متحده، اندوه خویش را در پی درگذشت مادرکلان اش که سال قبل درگذشت، شرح داد.

"من فقط سال قبل مادر کلان خود را از دست دادم. من چگونگی این حالت را میدانم که شخصی را دوست داشته باشید و ببینید که وی پیر و نا توان شده و رو به زاول گذاشته و باید با این حالت دست و پنجه نرم کند.

بنا بر این، مفکوره ی که من به گونه ای رئیس جمهور شدم و عضو کانگرس گردیدم، آیا به این خاطر است تا رشته حیات افراد سالمند و ضعیف را قطع کنم؟"

رئیس جمهور بر علیه شایعاتی به ستیز برخاست، که گویا پلان کمیتهء به اصطلاح مرگ را تاسیس میکند که تصمیم خواهد گرفت که سالخورده گانی که مریضی شدید دارند آیا مراقبت های لازمه ادامه حیات را دریافت کنند یا نه.

این ابتکار وی دربرگیرنده همچو شروط نبوده، بلکه دولت را صلاحیت میدهد به دوکتوران پول بپردازند تا در صورتیکه افراد مریض ضرورت داشته باشند، در مورد موضوعات پایان عمر با آنان مشاورت نمایند.
آقای اوباما گفت: جمهوری خواهان که این گونه ادعا ها را میسازند، حقیقت را نمیگویند.

"زمانیکه شما آن گونه استدلال را آغاز میکنید، این حقیقتاً تقلب است، خصوصاً زمانیکه من میشنوم که این استدلال از اعضای حزب مخالف در کانگرس بروز مینماید، کسانیکه حامی پروژهء مشابهی بودند."

اجتماع عامه در روز شنبه که در آن حدود 1600 تن در یک مکتب لیسه اشتراک ورزیده بودند، در یک فضای آرام و بدون مشاجره برگذار گردید. در حالیکه بعضی ملاقات های مشابه دیگر با اعضای کانگرس با ضدیت مواجه شده، و حتی با فریاد های خشن توام بود.

بدترین چیزی که آقای اوباما در شهر گرند جنکشن با آن مواجه گردید، زک لین یک شاگرد فاکولته بود که او را در مورد پیشنهاد اصلاحات صحی به مناظره فرا خواند.

"من دوست دارم که مناظره داشته باشم، هر زمانی که باشد، اگر مایل باشید به سبک آکسفورد. من مایل استم که آنرا انجام بدهم."

رئیس جمهور به سوال این مرد جوان پاسخ داده و گفت که وی از جرأت او تقدیر مینماید.

"این بسیار خوب است که میبینم یک مرد جوان که نهایت متعهد و مطمئن است، رئیس جمهور را به یک مناظره به سبک آکسفورد فرا میخواند. من فکر میکنم این خوب است. من از این خوشم آمد. شما باید اندکی بی باکی داشته باشید."

رئیس جمهور اوباما پذیرفت که راه حل کاملی برای مشکلات سیستم مراقبت های صحی ایالات متحده وجود ندارد. اما او افزود اصلاحات صحی بخاطر احیای مجدد اقتصاد ایالات متحده ضروری میباشد. او گفت:

"اگر شما میخواهید کسر بودجه از بین برود و از مصارف واشنگتن خسته شده اید و در نهایت میخواهید مطمئن شوید که ما به فکر نسل آینده باشیم، پس شما باید بیشتر از هرکس دیگری طرفدار اصلاحات نظام مراقبت های صحی باشید."

در پیام هفته یی حزب جمهورخواه، سناتور اورین هتچ از ایالت غربی اوتا گفت: پیشنهاد آقای اوباما بسیار هزینه بر خواهد داشت و منجر به انحصار مراقبت های صحی از سوی دولت میگردد.

"ملت ما توقع دارند تا این چالش را د ریک فضای باز، صادقانه و با یک روش مسوولانه حل وفصل نماییم. مصارف بیشتر، وضع مالیات بیشتر و دولتی شدن بیشتر راه حل نیست."

در حالیکه حمایت مردم از پلان اصلاحات صحی رئیس جمهور، کاهش میابد، آقای اوباما بمنظور دفاع و ارتقای این پلان چندین سخنرانی را راه اندازی نموده است.

رئیس جمهور و فامیل وی بروز یک شنبه در ایالت ایالت اریزونا به سر میبرند تا از پارک ملی گرند کن ین دیدار نمایند.

XS
SM
MD
LG