لینک های دسترسی

آمادگی برای انتخابات و ادامه خشونت ها در افغانستان


افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری تدابیر شدید امنیتی بر قرار نموده است. این در حالیست که قوای امنیتی افغانستان سه فرد مسلح را که به یک بانک در کابل حملۀ مسلحانه نمودند، بضرب گلوله به قتل رسانید.

قوای امنیتی با جنگجویانی که واسکت های انتحاری بتن داشتند و بر پشتنی بانک حمله نموده بودند، برای یک مدت طولانی در جنگ بودند.

قوای امنیتی مهاجمین را هلاک ساخته و۳۰ میل اسلحه را ضبط نمودند. طالبان مسئولیت این حمله را ادعا کردند و خشونت های بیشتر را علیۀ رای دهندگان بروز انتخابات تعهد نمودند.

در ولایت قندهار، مقامات انتخابات گفتند، در اثر یک حملۀ انتحاری دو کارمند انتخابات امروز چهارشنبه کشته شدند. مقامات امریکایی و تانو گفتند خشونت همچنان جان سه عسکر دیگر امریکایی را در جنوب افغانستان گرفت.

درهفتۀ گذشته کابل شاهد یک سلسله حملات بود - بشمول یک بم افگنی انتحاری که طی آن بروز چهارشنبه هشت نفر کشته شد.

مقامات افغان در مورد تاثیرحملات تندروان بر رای دهندگان بطور فزایندۀ نگران بوده اند، و روز چهارشنبه از رسانه های خبری تقاضا کردند که در هنگام عملیه رای دهی از وقوع کدام حمله گزارش ندهند. این اقدام باعث انتقاد خبرنگاران افغان گردید و بعضی ها گفتند آنها این تقاضا را نادیده میگیرند.

در کابل تدابیر امنیتی با ایجاد نقاط تفتیش علاوگی و حضور پولیس در جاده ها شدت اختیار کرده است. مقامات میگویند در نظردارند که در مراکز رای دهی پولیس افغان از ۶۵۰۰ مرکز رای دهی گزمه نماید. قوای نظامی افغان حافظت خارج آن مراکز را بعهده خواهند داشت.

در عین زمان ناتو اعلام داشت که عملیات نظامی را در جریان انتخابات متوقف خواهد ساخت. و تعدادی از عساکر بخاطر کمک برای امنیت بحالت آماده باش قرار خواهند داشت.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با ۳۰ رقیب مواجه میباشد. رقبای عمده او داکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجۀ سابق، اشرف غنی احمدزی، وزیر مالیه سابق و رمضان بشر دوست، قانون گذار معروف از کابل اند. رای دهندگان همچنان برای انتخاب شورای های ولایتی رای خواهند داد.

نظر خواهی های عامه نشان میدهد که آقای کرزی بر رقیب اولی اش سبقت قابل ملاحظه دارد، اما شاید برای جلوگیری از دورۀ دوم انتخابات کافی نباشد. هر کانید باید بیش از ۵۰ در صْد آرا بدست بیاورند تا پیروز گردند.

توقع میرود، نتایج مقدماتی ۴۸ ساعت بعد از رای گیری اعلان گردد

XS
SM
MD
LG