لینک های دسترسی

تهدید زندانیان توسط اسلحه در جریان تحقیقات سی آی ای


مقامات ایالات متحده میگویند یک گزارش سی آی ای حاکیست که مقامات استخباراتی، دهشت افگنان مظنون را بوسیلۀ تفنگچه تهدید میکردند و حد اقل در یک واقعه آنها را بوسیلۀ یک برمۀ برقی تهدید کردند تا حرف بزنند.

بروز دوشنبه، یک گزارش طولانی و محرمانۀ تحقیق کنندگان داخلی سی آی ای منتشر خواهد شد که جزئیات تکنیک های جنجال برانگیز استنطاق را در جریان حکومت جورج دبلیو بش، رئیس جمهور سابق افشا میکند.

منابعی که این گزارش را دیده اند میگویند مستنطقین سی آی ای یک زندانی را توسط یک تفنگچه تهدید کردند.

آنها همچنان یک برمۀ برقی را در نزدیک بدن او قرار داده روشن و خاموش میکردند. در یک قضیۀ دیگر، در یک اتاق نزدیک به اتاق استنطاق تفنگچه ای شلیک شد که نشان بدهد یک زندانی دیگر کشته شده است.

بموجب قوانین ایالات متحده تهدید زندانیان بمرگ شکنجه بوده و مغایر قانون است. منابعی که این گزارش را دیده اند میگویند در گزارش گفته شده که این تکنیک های شدید، بدریافت اطلاعات مفید منجر نگردیده است.

یک سخنگوی سی آی ای گفت این گزارش را وزارت عدلیۀ ایالات متحده ارزیابی کرده تا تصمیم بگیرد که آیا تعقیب قانونی شود و اگر شود چه وقت. او علاوه کرد که این شکلی است که نظام باید کار کند.

XS
SM
MD
LG