لینک های دسترسی

ادامۀ اعمار مسکونه ها در کرانۀ غربی


یک گزارش توسط یک گروه ناظر اسرائیلی میرساند که اعمار مسکونه ها توسط ناقلین یهودی در منطقۀ اشغال شدۀ کرانۀ غربی کاهش نیافته است.

اسرائیل هفتۀ گذشته تذکر داد که تصویب اعمار ساختمان های جدید را درین منطقۀ مورد مناقشه و متشنج متوقف ساخته است.

ولی گزارشی که توسط گروه فعال "صلح همین اکنون" بروز یکشنبه نشر شد میرساند که کار ساختمان 600 طبقه در ربع اول 2009 آغاز گردیده بود.

این گروه همچنان میگوید حتی اگر حکومت پروژه های جدید را تصویب ننماید، اجازه نامه برای ساختمان 40 هزار خانه قبلاً داده شده تا در کرانۀ غربی اعمار شود.

ایالات متحده بالای حکومت اسرائیل فشار وارد میکند تا اعمار مسکونه ها را متوقف سازد تا نگرانی را با رهبران فلسطینی کاهش بدهند.

تعداد ناقلین اسرائیلی در کرانۀ غربی نسبت به دهۀ 90 میلادی دو برار شده به 300 هزار تن میرسد. درین منطقه بیشتر از دو نیم میلیون فلسطینی نیز زندگی میکنند.

XS
SM
MD
LG