لینک های دسترسی

' افزایش تحقیقات در بارۀ اتهامات تقلب در انتخابات افغانستان'


گزارشگر لاس انجلس تایمز لورا کینگ از داخل دفتر کمیسون سمع شکایات انتخابات افغانستان نوشته است که کارمندان این اداره که خسته و کسل به نظر میرسند، پاکت های حاوی شکایات انتخاباتی را یکی پس از دیگر باز میکنند. یک مورد شکایت حکایت میکند که مرد مسلح به مرکز رای دهی داخل گردید.

مورد دیگر میرساند که یکی از کاندیدان بی شرمانه پول نقد را به شکل رشوه تقسیم مینمود. شخصی دیگر میگفت فقط چند لحظه بعد از آغاز رای دهی، صندوق های رای پُر شده بود.

لاس انجلس تایمز افزوده، تقریباً دو هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعه در افغانستان، کار رسیدگی به اتهامات تقلب و ارعاب چند برابر شده است. بیش از دو هزار مورد شکایت برای کمیسون رسیدگی به شکایات ارجاع شده است. در حالیکه شمارش آرا بیشتر شده میرود، این وظیفه دشوار تر و مهمتر میگردد.

لاس انجلس تایمز می افزاید، با شمردن تقریباً مناصفۀ آرا، رئیس جمهور حامد کرزی ۴٦ در صد رای را کسب نموده است. ولی رای کافی را تا هنوز بدست نیاروده که از برگزاری دور دوم انتخابات با رقیب عمدۀ خود، عبدالله عبدالله، جلوگیری نماید. عبدالله چندین بار تهدید نموده است که یگانه راه پیروز شدن کرزی، استفاده از تقلب گسترده میباشد، که شاید باعث بروز خشونت و ریختن مردم به جاده ها گردد.

نویسندۀ لاس انجلس تایمز اظهار تعجب نموده که هدف عمدۀ انتخابات ارتقاء قانونمندی حکومت مرکزی افغانستان بود، ولی طوری به نظر میرسد هرکسیکه رهبری کشور را عهده دار شود، به طور قابل ملاحظۀ مورد شک و تردید قرار خواهد گرفت.

روزنامه افزوده، تمام کاندیدان عمده علیه یکدیگر اتهام وارد نموده اند، ولی رقابت کرزی و عبدالله، تلخ ترین آن میباشد. بعضی از کاندیدان از روش های دراماتیک استفاده میکنند. میرویس یاسینی، شخصاً به دفتر شکایات آمده و خریطه های رای تقلبی را به مامورین سپرد.

لاس انجلس تایمز از اشتیاق محمد، مستری بایسکل در شهر کابل نقل قول نموده که هر کسی میگوید برنده شده است و کدام آنها قابل اعتماد اند. اشتیاق میگوید تمام روند باید از سر برگزار شود، ولی برگزاری آن کار سادۀ نمیباشد.

تعداد عمومی رای دهنده گان تا هنوز نشر نشده است. میلیون ها افغان تهدید و حملات طالبان را نادیده گرفته به مراکز رای دهی رفتند. ولی تعداد زیادی، خصوصاً در جنوب، در خانه نشسته و از رای دهی اجتناب وزیدند.

مامورین انتخابات در اول گفته بودند که تا تاریخ ١٧ سپتمبر به شکایات رسیدگی خواهند کرد، تا دو هفته بعد از برگزاری انتخابات اولی، اگر ضرورت باشد، دور دوم انتخابات برگزار شود. ولی مامورین هشدار دادند که ١٧ سپتمبر فقط تاریخ تعین شده بود، نه کدام حکم حقوقی، و گفته اند به اندازۀ مورد نیاز، وقت را صرف رسیدگی به شکایات خواهند نمود.

درین قسمت توجه نماید به فشردۀ مطلب روزنامۀ واشنتگن پوست در رابطه به نشر بررسی وضع افغانستان و تطبیق استراتیژی جدید ایالات متحده توسط جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان قوای ائتلاف در آن کشور.

XS
SM
MD
LG