لینک های دسترسی

تخطی قوماندان ناتو از دستورالعمل نظامی در قندز


یک گزارش نشر شده میرساند که به اساس یک منبع استخباراتی یک قوماندان جرمن در افغانستان زمانی از دستورالعمل ناتو تخطی نمود که امر حملۀ هوای را صادر نمود که باعث کشته شدن افراد غیر نظامی در ولایت قندز گردید.

واشنگتن پوست گزارش میدهد که آن حمله تخطی از دستورالعمل ناتو میباشد که هدف آن کاهش تلفات غیر نظامیان است. آن دستورالعمل بمباری بر اهداف غیر نظامی را به اساس یگانه منبع معلوماتی ممنوع قرار میدهد.

این روزنامه میگوید صاحب منصب جرمن ویدیوی را از یک طیارۀ جت امریکایی دریافت نمود نمود که تصاویر مخشوش مدرم را بدور تانکر های نشان میداد که گویا در اختیار طالبان قرار داشت. ولی ظاهراً از ویدیو واضح نگردید که مردم سلاح بر دست داشتند یا نه.

واشنگتن پوست افزوده یک مخبر تاکید مینمود که تمام اشخاص در محل شورشیان بودند. بعد از بررسی، صاحب منصب پرتاب بم را بر هر لاری نمود که از طریق ستلایت اداره میگردید.

مطابق روزنامۀ واشنگتن پوست، یک تیم حقیقت یابی ناتو تخمین نمود که در حدود 125 تن درین بمگزاری کشته شد و حد اقل 24 تن آنها شورشیان نبودند. مامورین محلی میگویند تعداد زیاد افراد ملکی در آن حمله کشته شده اند.

جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان جدید ماموریت ناتو در افغانستان اخیراً دستورالعمل را بخاطر جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان صادر نمود.

مامورین جرمن میگویند امر حمله بخاطری داده شده بود که از تانکر های تیل در اجرای حملات انتحاری علیه قوای جرمن در آن منطقه استفاده میشد.

XS
SM
MD
LG