لینک های دسترسی

توقیف سخنگوی طالبان در سوات


قوای نظامی پاکستان میگوید پنج رهبر ارشد طالبان را، بشمول سخنگوی ارشد آن در وادی سوات توقیف کرده است.

اردوی پاکستان میگوید این پنج تندرو طی یک عملیات امنیتی در نزدیک منگوره، شهرک عمدۀ وادی سوات توقیف شدند.

تحقیق کنندگان نگفتند که این بازداشت چه وقت صورت گرفت.

اطهر عباس، سخنگوی قوای نظامی بروز جمعه گفت دو تن از تندروانی که توقیف شده اند، مسلم خان، سخنگوی طالبان و محمود خان قوماندان طالبان میباشند، که برای توقیف هر کدام شان ۱۲۰ هزار دالر جایزه تعیین شده بود.

نیوز، روزنامۀ عمدۀ انگلیسی زبان پاکستان گفت که این دو نفر در مذاکرات صلح با حکومت مشغول بودند که دستگیر گردیدند.

اما رحمن ملک، وزیر داخلۀ پاکستان این موضوع را تکذیب کرده گفت که یگانه راه برای اعضای جنبش طالبان مرگ و یا دستگیری است.

XS
SM
MD
LG