لینک های دسترسی

تقاضای هالبروک برای تاخیر نتیجه گیری انتخابات افغانستان


یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید مردم نباید قبل از ختم تحقیقات در مورد شکایات توسط کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان با رابطه به ادعاهای تقلب، نتیجه گیری کنند.

ریچارد هالبروک، نمایندۀ ایالات متحده برای افغانستان به (بی بی سی) گفت که دایر شدن انتخابات تحت شرایط جنگ کار متهورانه ایست و افغان ها و جامعۀ بین المللی باید به کمیسیون وقت بدهند تا کار خود را انجام دهد.

بروز پنجشنبه، کمیسیون باطل ساختن آرای ۵۱ ساحه در ولایت قندهار، ۲۷ ساحه در ولایت غزنی و پنج ساحه در ولایت پکتیکا را هدایت داد.

کمیسیون سمع شکایات نگفت که چند ورق رای باطل ساخته شده است.

کمیسیون سمع شکایات طی بیانیه ای که این تصمیم را توضیح میکرد از مدارک واضح و قانع کنندۀ تقلب، بشمول آرای قات نشده، علامه گزاری های یک نواخت و فهرست رای دهندگان با شماره های قلابی، مثال داده است.

این کمیسیون همچنان شمارش مجدد را در بعضی از ساحات رای دهی هدایت داد.

حامد کرزی قبلاً از نتایج قسمی، که برایش در رای گیری ۲۰ آگست ۵۴٪ آرا را داد، استقبال کرده بود.

اما داکتر عبدالله، رقیب عمده اش با آن نتایج مخالفت نشان داد.

داکتر عبدالله بروز پنجشنبه این ادعای خود را تکرار کرد که رای گیری قلابی است و به خبرنگاران گفت که کمیسیون مستقل انتخابات فاسد است و در تقلب بنفع حامد کرزی، رئیس جمهور کمک میکند.

انستیتوت ملی دیموکراتیک که یک گروۀ مراقبت انتخابات است بروز پنجشنبه در مورد تعداد زیاد شکایاتی که ارائه شده ابراز نگرانی عمیق نمود.

سفارت ایالات متحده در کابل خواستار برده باری در جریان عملیۀ انتخابات شده است.

حکومت اوباما گفته است که عملیۀ مشروع انتخابات برای آیندۀ روابط ایالات متحده و افغانستان اهمیت زیاد دارد.

یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید مردم نباید قبل از ختم تحقیقات در مورد شکایات توسط کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان با رابطه به ادعاهای تقلب، نتیجه گیری کنند.

ریچارد هالبروک، نمایندۀ ایالات متحده برای افغانستان به (بی بی سی) گفت که دایر شدن انتخابات تحت شرایط جنگ کار متهورانه ایست و افغان ها و جامعۀ بین المللی باید به کمیسیون وقت بدهند تا کار خود را انجام دهد.

بروز پنجشنبه، کمیسیون باطل ساختن آرای ۵۱ ساحه در ولایت قندهار، ۲۷ ساحه در ولایت غزنی و پنج ساحه در ولایت پکتیکا را هدایت داد.

کمیسیون سمع شکایات نگفت که چند ورق رای باطل ساخته شده است.

کمیسیون سمع شکایات طی بیانیه ای که این تصمیم را توضیح میکرد از مدارک واضح و قانع کنندۀ تقلب، بشمول آرای قات نشده، علامه گزاری های یک نواخت و فهرست رای دهندگان با شماره های قلابی، مثال داده است.

این کمیسیون همچنان شمارش مجدد را در بعضی از ساحات رای دهی هدایت داد.

حامد کرزی قبلاً از نتایج قسمی، که برایش در رای گیری ۲۰ آگست ۵۴٪ آرا را داد، استقبال کرده بود.

اما داکتر عبدالله، رقیب عمده اش با آن نتایج مخالفت نشان داد.

داکتر عبدالله بروز پنجشنبه این ادعای خود را تکرار کرد که رای گیری قلابی است و به خبرنگاران گفت که کمیسیون مستقل انتخابات فاسد است و در تقلب بنفع حامد کرزی، رئیس جمهور کمک میکند.

انستیتوت ملی دیموکراتیک که یک گروۀ مراقبت انتخابات است بروز پنجشنبه در مورد تعداد زیاد شکایاتی که ارائه شده ابراز نگرانی عمیق نمود.

سفارت ایالات متحده در کابل خواستار برده باری در جریان عملیۀ انتخابات شده است.

حکومت اوباما گفته است که عملیۀ مشروع انتخابات برای آیندۀ روابط ایالات متحده و افغانستان اهمیت زیاد دارد.

XS
SM
MD
LG