لینک های دسترسی

ملن: نیاز احتمالی به عساکر بیشتر در افغانستان


صاحب منصب ارشد ایالات متحده میگوید این کشور شاید به اعزام عساکر بیشتر به افغانستان جهت پیروزی بر شورشیان در میدان جنگ، ضرورت داشته باشد.

ادمیرال مایک ملن، رئیس لوی درستیزهای قوای مسلح ایالات متحده میگوید یک پلان ضد دهشت افگنی که منابع مناسب داشته باشد شاید معنی بدهد که عساکر بیشتر فرستاده شود.

ملن بروز سه شنبه در محضر کمیتۀ قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده گواهی میداد.

او علاوه کرد که نمیداند به چه تعداد عساکر ضرورت خواهد بود.

یک سخنگوی قصر سفید هفتۀ گذشته گفت که براک اوباما، رئیس جمهور در مورد اینکه آیا عساکر بیشتر به افغانستان اعزام نمود یانه، تا بحال تصمیم نگرفته است.

ایالات متحده هم اکنون بمنظور جنگ با شورش روزافزون طالبان، در شرف بلند بردن تعداد عساکر خود در افغانستان به ۶۸ هزار نفر تا ختم سال میباشد.

XS
SM
MD
LG