لینک های دسترسی

ایران: منع اشتراک مخالفین حکومت در روز قدس


یک ملاه پُر نفوذ ایران که از جنبش حزب مخالف حمایت میکند، نمیتواند بروز جمعه در تهران در روز قدس امامت نماید.

مظاهره کنندگان ضد حکومت در نظر دارند تا در مجتمع سالانه، بخاطر حمایت از فلسطینی ها، برای جلب توجه به مخالفت شان از انتخاب دوبارۀ رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، احتجاج نمایند. میر حسین موسوی، رهبر حزب مخالف گفته است درین مراسم اشتراک خواهد کرد.

رسانه های دولیت گزارش میدهد، به عوض آیت الله علی اکبر رفسنجانی، که معمولاً موعظۀ روز قدس را ارائه میکند، رئیس جمهور احمدی نژاد و آیت الله احمد خاتمی، متحد او صحبت خواهند کرد.

طوری به نظر میرسد که این تلاش دیگر حامیان احمدی نژاد است تا ترقی خواهان را در داخل حکومت در حاشیه قرار دهد.

صفحۀ انترنتی مخالفین میرساند که مقامات اطفال و نواسه های حامیان پُرنفوذ مخالفین را دستگیر کرده است.

XS
SM
MD
LG