لینک های دسترسی

سی.آی.ای: کرزی برندۀ احتمالی انتخابات است


آخرین نتایج مقدماتی رسمی در انتخابات تازۀ ریاست جمهوری افغانستان نشان میدهد که حامد کرزی، رئیس جمهور برنده است، اما ادعاهای تقلب وسیع در رای گیری به این انتخابات لطمه وارد نموده است.

یک گروۀ نظارت انتخابات ملل متحد شمارش قسمی را هدایت داده است.

اما طوری که گری تامس مفسر خبری صدای امریکا گزارش میدهد رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده معتقد است که این وضع، تفاوت چندانی نمیکند.لیان پنتا، رئیس سی آی ای، طی مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا میگوید ولو که آرای مظنون، باطل هم گردد، حامد کرزی، رئیس جمهور، احتمال دارد در انتخابات برنده شود.

«این واضح است که یک اندازه فساد اداری و تقلب در انتخابات وجود داشت.

اکنون کمیسیونی که در شمارش آرا دخیل بود درین مورد تحقیق میکند.

من فکر میکنم چنین بنظر میرسد که حتی بعد از باطل ساختن آرای ناشی از تفلب، کرزی هنوز هم قادر بر پیروزی در انتخابات باشد.»

آخرین نتایج مقدماتی نشان میدهد که آقای کرزی آرای کافی دارد که در دور دوم انتخابات بر داکتر عبدالله، وزیر خارجۀ سابق غالب گردد.

آقای کرزی با خشم تقلب وسیع را در انتخابات تکذیب کرده و وسایل نشراتی را بخاطر آنچه وی گزارش های مبالغه آمیز از فساد در انتخابات میخواند، تقبیح نمود.

این انتخابات در یک موقع حساسی دایر شد که ایالات متحده بر استراتیژی ای در افغانستان تعمق میکند که آیا به عساکر بیشتر ضرورت است یانه.

گروۀ طالبان نفوذ خود را توسعه داده و حملات بر عساکر ناتو را تشدید کرده است.

لیان پنتا رئیس سی آی ای میگوید جنگجویان طالب در سال ۲۰۰۹ لزوماً طالبان سال ۲۰۰۱ نیستند و در حقیقت امروز یک گروۀ منفرد طالبان وجود ندراد.

او میگوید گروه های مختلفی وجود دارد، مخصوصاً در امتداد خط قبایلی، که بدلایل مختلفی میجنگند.

او میگوید:«این یک گروۀ مخلوط است. شما صرف یک دستۀ منفرد طالبان ندارید.

اما گروهی که ما بیشترین نگرانی از جانب آن داریم، طبعاً آنهائی است که در عملیات نظامی دست دارند، و اینها بنحوی عمل میکنند که ما می بینیم بمراتب مؤثرتر و از نقطۀ نظر جنگی باکفایت تر هستند.

و این مایۀ نگرانی ماست، این مایۀ نگرانی رئیس جمهور ایالات متحده است.»

پنتا میگوید طالبانی که بر عساکر ناتو حمله میکنند هنوز هم از پاکستان کمک دریافت مینمایند.

او ادامه میدهد: «ما فکر میکنیم که آنها هنوز هم از جانب القاعده در پاکستان تشویق میشوند و از جانب دهشت افگنانی که در پاکستان هستند تشویق میگردند و بخاطر این ارتباطات ما آنها را تهدیدی به صلح در افغانستان می پنداریم.»

سی آی ای بخاطر استفاده از تکنیک های شدید استنطاق بر جنگجویان القاعده و طالب مورد انتقاد قرار گرفته است. آنچه را تکنیک های تقویه شدۀ استنطاق خوانده میشود، مقامات ارشد حکومت بش هدایت داده بودند.

وقتی مکاتیب وزارت عدلیه افشا شد که سی آی ای از تکنیک های شدید تحقیقات استفاده کرده است، براک اوباما، رئیس جمهور طی سخنرانی در محضر مامورین آن اداره در ماۀ اپریل تعهد کرد که آنها را مورد تحقیق قرار نداده و تحت تعقیب عدلی قرار نخواهد داد.

اما اریک هولدر، وزیر عدلیه در ماۀ آگست تحقیقات مامورین سی آی ای را بخاطر سؤ رفتار ادعا شده با زندانیان هدایت داد.

پنتا که بخاطر تعلقات سیاسی به این عهده گماشته شده است با این اقدام شدیداً مخالفت نمود.

از او پرسیده شد که به مامورین سی آی ای که فکر میکنند این اقدام حکومت اوباما به آنها جفا نموده او میگوید به آنها میگویم که توجه را بکار شان متمرکز کنند.

او گفت: «من فکر میکنم که اگر ما به سیاست گذشته مقید باقی بمانیم، ما را از آیندۀ ما و قابلیت انجام وظیفه، محروم میسازد. پس پیام من به کارمندان سی آی ای این است که بیائید وظیفۀ خود را انجام بدهیم و متحد شویم.

اگر ما چنان کنیم، من فکر میکنم با آنچه از نقطۀ نظر سیاسی در واشنگتن رخ بدهد میتوانیم برخورد نمائیم، زیرا در نهایت آنچه واشنگتن نیاز دارد و آنچه این کشور نیاز دارد سی آی ای ایست که توجۀ آن بر وظایف شان متمرکز باشد.»

قرار است این تحقیقات کارمندان و قراردادی های سی آی ای را در بر گیرد.

پنتا باوجود مخالفت میگوید او و ادارۀ سی آی ای با تحقیق کنندگان همکاری خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG