لینک های دسترسی

بیانات احمدی نژاد در روز سالگرد جنگ ایران و عراق


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بروز سه شنبه در جریان یک رسم گذشت که بخاطر سقوط یک طیاره خدشه دار شد، در مورد قدرت نظامی کشورش مباهات نمود.

وسایل نشراتی دولتی گزارش میدهد که طیاره در یک منطقه در دهات جنوب تهران سقوط کرد.

در مورد علت سقوط و نوعیت طیاره گزارشی بدست نرسیده است.

رئیس جمهور ایران در جریان رسم گذشت نظامی بمناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۰ گفت هیچ کشوری هرگز جرئت حمله بر ایران را نخواهد داشت زیرا آن کشور نسبت بهر وقت دیگر تجربۀ بیشتر دارد و قدرتمندتر است.

او هشدار داد که قوای نظامی ایران دستان هر حمله کننده ای را که بخواهد ماشۀ تفنگ را برای حمله بر ایران بکشد، قطع خواهد نمود.

احمدی نژاد، رئیس جمهور، اکثراً بر ایالات متحده و اسرائیل، که گفته اند اگر تهران فعالیت های جنجال برانگیز ذروی خود را متوقف نسازد، عملیات نظامی یکی از طرق خواهد بود، حملات لفظی میکند.

رئیس جمهور ایران همچنان از قوای خارجی تحت رهبری ایالات متحده تقاضا کرد که عراق و افغانستان را ترک کنند.

او گفت که منطقه هرگز وجود خارجیان را برای مدت های طولانی تحمل نمیکند.

XS
SM
MD
LG