لینک های دسترسی

هشداریۀ پولیس ایران به فروشگاه های لباس


پولیس ایران فروشندگان لباس را هشدار میدهد که از مجسمۀ مدل های زنانه که زیرپوشی ها و برجستگی های بدن را نشان میدهد استفاده نکنند.

یک بیانیۀ پولیس که روز چهارشنبه در رسانه های دولتی نشر شد، میرساند که مجسمه ها باید حجاب داشته باشند. بیانیه همچنان فروشندگان مرد را از فروش زیرپوشی های زنانه منع قرار داده و تحریم حکومت را علیه نمایش تصاویر بدسیرت تصریح کرد.

مامورین ایرانی در گذشته ها نیز چنین بیاناتی را نشر نموده بودند، ولی مبارزات را علیه نفوذ غرب از زمان بقدرت رسیدن رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در سال 2005 افزایش داده اند. از آن زمان به بعد، مقامات بصورت دوره ئی، مُد و فیشن غربی را غیر اسلامی خوانده اند.

منتقدین بیم دارند بخاطر سرکوبی فعالین سیاسی که انتخاب دوبارۀ رئیس جمهور احمدی نژاد را به چالش قرار میدهند، حکومت شاید از تازه ترین موانع بخاطر سرکوبی آنها استفاده نماید.

XS
SM
MD
LG