لینک های دسترسی

انفجار بم کنار جاده در نزدیکی پشاور


مقامات در ایالت صوبه سرحد میگویند که در یک انفجار بم کنار جاده سه عسکر پاکستانی زخمی شدند.

مامورین حکومتی میگویند تندروان بروز پنجشنبه زمانی یک بم را منفجر ساختند یک گروه عساکر دریک شهرک نزدیک پشاور از محل عبور میکردند.

تندروان چندین بمگزاری را درین ساحه براه انداخته اند. هفتۀ گذشته دو بمگزاری انتحاری در ایالت صوبه سرحد باعث کشته شدن ۲۴ تن گردید.

پولیس گفت بروز شنبه یک حمله کننده در پشاور یک بم دستی را بر یک ازدحام مردم پرتاب نموده و بعداً حدود کیلوگرام مواد انفجاری را در موتر خود منفجر ساخت. قوت این انفجار موتر ها را واژگون ساخته، شیشه ها را شکست و پارچه ها را در سراسر جاده پراگنده ساخت.

یک بمگزار دیگر بروز شنبه در بنو لاری مملو از مواد منفجرۀ خود را به یک مرکز پولیس شهر اصابت داد.

یک قوماندان طالبان به اسم قاری حسین مسئولیت این انفجار را بعهده گرفت و در مورد حملا ت بیشتر هشدار داد.

XS
SM
MD
LG