لینک های دسترسی

هلاکت بیش از ۱۳۰ نفر از اثر باران های شدید در هند


مقامات در جنوب هند میگویند چهار روز باران های شدید و سیلاب، بیش از ۱۳۰ نفر را در هند هلاک ساخته است.

قوای نظامی، عساکر و هلیکوپترها را به ایالت کرناتاکا و اندرا پردیش، ایالت مجاور آن فرستاده تا فامیل هائی را که گیر مانده اند، نجات بدهند و مواد غذائی و طبی عاجل را توزیع نمایند.

صدها هزار نفر قبلاً انتقال داده شده اند.

مقامات میگویند باران ها هزاران خانه را تخریب کرد.

سیلاب ها همچنان محصولات را نابود نموده و راه ها را تخریب کرده و مخابرات را مختل ساخته است.

مقامات انتظار دارند وقتی به مناطقی که هنوز دران دسترسی ندارند، برسند، تعداد تلفات بلند برود.

متخصصین هواشناسی میگویند باران های شدید ناشی از توفانی در خلیج بنگال بود.

XS
SM
MD
LG