لینک های دسترسی

رد شایعات خروج عساکر امریکایی از افغانستان 


رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده میگوید بدون در نظرداشت نتایج بررسی استراتیژی رئیس جمهور براک اوباما، قوای ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد.

روز دوشنبه گتیس طی مصاحبۀ با شبکۀ سی ان ان گفت که قصر سفید گام بعدی را تصمیم میگیرد تا امریکا چگونه برندۀ جنگ علیه تندروان طالب در افغانستان گردد.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده، نیز برای شبکۀ سی ان ان گفت، حکومت اوباما میخواهد با استفاده از بهترین روش، به اهداف ایالات متحده در منطقه نائل شود.

گتیس، وزیر دفاع ایالات متحده گفت تصامیم اوباما روی این موضوع مهمترین بخش ریاست جمهوری وی خواهد بود.

در اوایل دوشنبه، گتیس به یک همایش قوای نظامی ایالات متحده در واشنگتن گفت، مامورین نظامی و ملکی که به آقای اوباما در مورد افغانستان مشوره میدهند، باید بهترین مشورۀ خود را به رئیس جمهور "صادقانه و بشکل خصوصی" تقدیم نمایند.

او گفت زمانیکه سرقوماندان اعلی تصمیم خود را اعلام کند، وزارت دفاع آن تصامیم را با دیانت و بهترین وجه، عملی خواهد ساخت.

رابرت گیبز، سخنگوی قصر سفید نیز روز دوشنبه گفت رئیس جمهور خروج عساکر را از افغانستان تحت غور قرار نمیدهد. او گفت قرار است آقای اوباما بعد از ملاقات با مامورین ارشد نظامی و رهبران ملکی، در مورد چگونگی پیشبرد جنگ تصمیم خواهد گرفت.

قوماندان های ارشد ادامۀ روش ضد شورش گرایی را پیشنهاد نموده، میخواهند بر عملیات نظامی تمرکز نمایند که نیاز به افزایش قوای نظامی در افغانستان دارد.

گیس گفت او با پیشنهاداتی مبنی بر استفادۀ بیشتر حملات هوای جهت هدف قرار دادن تندوران افغان و محدود ساختن عملیات قوای زمینی مخالفت دارد. هدف این پیشنهاد کاهش تلفات و جلوگیری از اعزام عساکر بیشتر میباشد.

بخاطر افزایش تعداد عساکر و عملیات شدید علیه گروه های تندور طالبان و سایرین، تلفات قوای امریکایی طی ماه های اخیر در افغانستان افزایش یافته است.

صفحۀ انترنتی سی بی اس می نویسد: جنرال انتونی زینی، قوماندان سابق ایالات متحده در افغانستان هشدار میدهد که بحث در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان – که توسط جنرال ستنلی مککرستل تقاضا شده – نباید به این اندازه طول بکشد و این مامور سابقه این مباحثات را تردد و ضعف عنوان کرد.

روز یکشنبه در شبکۀ تلویزیونی سی بی اس، آقای زینی گفت بحث استراتیژیک و بررسی نمودن تمام ابعاد مثبت میباشد، ولی او میگوید امریکا باید متوجه باشد که این بحث تا چه اندازه طول میکشد. او میگوید چنین وضع نتنها در منطقه، بلکه در بین متحدین و دشمنان این تصور را ایجاد میکند که امریکا قادر به تصمیم گیری نمیباشد.

وقتی از جنرال زینی پرسیده شد که چرا قصر سفید درخواست جنرال مککرستل را بخاطر اعزام عساکر بیشتر به افغانستان قبول نمیکند، گفت امریکا بهترین و شایسته ترین جنرال را در افغانستان گماشته است که درخواست نموده تا بخاطر اجرای پروژه های غیر نظامی و تامین امنیت، نیرو های اضافی اعزام کنند، ولی جنرال زینی تعجب نموده که چرا رئیس جمهور تقاضای او را قبول نمیکند.

این قوماندان سابقه موافقه میکند که کامیابی ایالات متحده بر افزایش تعداد عساکر وابسته میباشد. او میگوید در مورد سیاست آنقدر نمیداند، ولی از لحاظ نظامی، بهترین اشخاص – مانند مایک مُلن و مککرستل – توظیف شده اند. اکنون نیروی اضافی یگانه عنصر مورد نیازی است تا استراتیژی کامیاب شود.

زمانیکه از او پرسیده شد درصورتیکه طالبان دوباره بر سر قدرت آیند، آیا افغانستان به پناهگاه مصون القاعده مبدل خواهد شد، او گفت با یافتن پناه گاه مصون در افغانستان، القاعده علیه قوای نظامی پاکستان در مناطق قبائلی، مانند وادی سوات، جنگ خواهد کرد.

سی بی اس افزوده، جنرال زینی هشدار داد که مبارزه روی استراتیژی افغانستان تنها مسلۀ تندروان نبوده، بلکه مسلۀ هند و پاکستان نیز در آن دخیل میباشد. او گفت گروه های از طالبان موجود است که میخواهند بین هند و پاکستان جنگ را آغاز نمایند، و همچنان گروه های دیگری افراطیون موجود است که میخواهند ساحۀ نفوذ شانرا به آسیای مرکزی گسترش دهند.

در مقایسه به اعزام عساکر محاربوی با اعزام مربیون برای تربیۀ اردوی محلی، آقای زینی میگوید این اقدام درستی خواهد بود تا مربیون در افغانستان تعبیه شوند، ولی چه کسی میتواند امنیت آنها را تامین نماید و راه های را که در آن رفت آمد میکنند، چه کسی از ماین های کنار جاده و نفوذ دشمن در امان داشته میتواند. او میگوید ایالات متحده به هردوی آن – یعنی اعزام قوای بیشتر و مربیون – نیاز دارد.

روزنامۀ واشنگتن پوست نوشته است، قوماندان های امریکایی از اواخر سال گذشته در نظر داشتند تا قرارگاه کوچک نظامی را در شرق افغانستان مسدود نمایند که به اثر یک حملۀ شورشیان، روز یکشنبه هشت سرباز امریکایی کشته شد.

تخلیۀ قرارگاه، که بخشی از استراتیژی بیرون ساختن قوای نظامی از مناطق کم نفوس است که بخاطر نبود نیروی کافی قوای امریکایی نمیتواند طالبان را از بین برده و حکومات محلی را کمک نمایند، چندین مرتبه بخاطر نبود هلیکوپتر، سیاست رهبران افغان و کاغذ پرانی نظامی، به تاخیر افتاده است.

واشنگتن پوست افزوده، علاوه بر 50 عسکر امریکایی، 90 عسکر ارود و پولیس افغان نیز درین قرارگاه مستقر بودند. دلیل ایجاد این قرارگاه جلوگیری از ورود شورشیان از پاکستان بود. ولی شورشیان از قبلاً مانور نظامی را در نواحی این قرارگاه آموخته بودند، و مامورین امریکایی میگویند از چند ماه بدین سو، حتی یک تن را نیز توقیف نکرده بودند.

XS
SM
MD
LG