لینک های دسترسی

نویسنده آلمانی برندۀ جایزۀ نوبل سال ٢٠٠٩


هرتا میولر نویسنده آلمانی که متولد رومانیه میباشد جایزه نوبل سال ۲۰۰۹ را در ساحۀ ادبیات بدست آورد.

اکادیمی سویدن که برنده گان جایزه را برای ادبیات انتخاب میکند، بروز پنجشنبه این جایزه را به خانم میولر بخاطر توانایی وی در شعر و نثر در نوشتۀ « در سرزمین بی مالک » تفویض کرد.

کار های وی شامل نوشته های نیدرون جین و اوپریسف تانگو است که زنده گی را در یک قریۀ کوچک آلمانی زبان در رومانیه بیان میکند.

خانوادۀ میولر از یک اقلیت جرمنی زبان در رومانیه آمده اند و پدرش در جنگ دوم جهانی عضو نازی های اس اس جرمنی بود.

کمونیست های رومانیه مادر وی را بعد از سال ۱۹۴۵به یک کمپ کار شاقه در اتحاد شوروی تبعید نمود.

در سال ۱۹۸۷ میولر و شوهرش از رومانیه به جرمنی مهاجرت کردند.

میولر جایزه ۱.۴ ملیون دالر را همراه با یک دپلوم و یک دعوتنامه برای مراسم توزیع جوایز در سویدن که بتاریخ دهم دسمبر دایر میشود، بدست خواهد آورد.

XS
SM
MD
LG