لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در آئینه مطبوعات امریکا


پیتر بیکر برای نیویارک تایمز نوشته است، رئیس جمهور اوباما به رهبران کانگرس بروز سه شنبه گفت در نظر ندارد تا تعداد عساکر امریکایی را در افغانستان کاهش بدهد و هدف ماموریت را تنها به ختم دهشت افگنان محدود سازد، ولی او اشاره نمود که در مورد افزایش وسیع قوا – که جنرال ستنلی مککرستل تقاضا کرده – تا هنوز تصمیم نگرفته است.

روزنامه افزوده، حین ملاقات با رهبران هر دو حزب در قصر سفید، طوری به نظر میرسید که آقای اوباما در جستجوی راه میانه بوده گفت او نمیخواهد با استدلال های ساختگی مخالفین خود موافقه کند که یا تعداد عساکر امریکایی را دو برابر سازند، و یا هم افغانستان را ترک نمایند.

روز چهار شنبه مصادف است با هشتمین سالروز آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان، ولی این روز نشان دهندۀ جریانات متقاطع خطرناک برای رئیس جمهور اوباما میباشد. درحالیکه بعضی دموکرات ها گفته از هرگونه تصمیم او حمایت میکنند، تعدادی آنها اعزام عساکر بیشتر را به چالش گرفته اند. جمهوری خواهان بر ازدیاد عساکر، بدون تاخیری، تاکید میکنند.

روزنامۀ نیویارک تایمز از جان مککین، سناتور ایالت اریزونا نقل قول نموده که برای رئیس جمهور گفته زمان به نفع ایالات متحده نبوده و این نباید روندی باشد که با فراغت خاطر به آن رسیدگی شود.

آقای اوباما قانونگزاران را فراخواند تا برای آنها اطمینان دهد درحالیکه درخواست جنرال ستنلی مککرستل را بخاطر اعزام عساکر بیشتر تحت غور قرار میدهد، نگرانی های آنها را نیز در نظر دارد. قرار است روز چهارشنبه، آقای اوباما با تیم امنیت ملی خود در مورد پاکستان و بروز جمعه در مورد افغانستان ملاقات نماید.

تایمز افزوده، آقای اوباما و جو بایدن، معاون رئیس جمهور واضح ساختند که طرح پیشنهاد شده از جانب آقای بایدن علل بدل مبارزه با دهشت افگنی نبود. در عوض، پیشنهاد او استفاده از حملات و عملیات های هوای را افزایش داده و تعداد عساکر را در افغانستان به پیمانۀ فعلی نگهمیدارد.

روزنامه از رئیس جمهور اوباما در مورد شایعات کشیدگی در روابط او با جنرال مککرستل در نتیجۀ بررسی اخیر او از وضع افغانستان نقل قول نموده که رئیس جمهور گفته است، مککرستل را شخص او گماشته و از بررسی واقعبینانۀ او خرسند میباشد.

روزنامه واشنگتن پوست نوشته است، رهبران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواهان کانگرس بعد از یک ملاقات نادر با رئیس جمهور اوباما بروز سه شنبه در مورد چگونگی استراتیژی حکومت اوباما در جنگ افغانستان و اجرای ان بدون زیای وقت و حفاظت قوای امریکایی در آن کشور، به دو گروه تقسیم شدند.

واشنگتن پوست از سناتور جان کری، رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنا نقل قول نموده که باید تمام نمایندگان کانگرس به سوالاتی پاسخ ارائه کنند که به چه مقدار پول را میخواهند در جنگ افغانستان تا چه زمانی و برای کدام استراتیژی به مصرف برسانند.

واشنگتن پوست از یک اشتراک کنندۀ جلسۀ رهبران کانگرس نقل قول نموده که میچ مککونل، رهبر جمهوری خواهان در کانگرس پرسیده آیا برگشت طالبان زمینۀ را مساعد خواهد ساخت که القاعده پناه گاه های مصون را بخاطر حلمه بر غرب بدست آورد.

روزنامه از سناتور جان مککین نقل قول نموده که گفته است چگونگی استراتیژی افغانستان باید از عراق اخذ شود تا از ویتنام. او میگوید منابع محدود شاید باعث ناکامی در افغانستان شود، و طرح جنرال دیوید پتریس – که قوا و منابع را در عراق افزایش داد – کامیاب گردید. جنرال پتریس نیز پلان جنرال مککرستل را تصویب کرده است.

ولی، بر اساس این تحلیل روزنامۀ واشنگتن پوست، رهبران دموکرات سوالاتی را مطرح نموده اند که چگونگی استراتیژی اوباما را مشخص خواهد ساخت. ننسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده پرسیده است که ایا ایالات متحده همکار با کفایتی دارد – که اشارۀ او از حکومت کابل بود. خانم پلوسی میگوید قانومندی بودن حکومت کرزی از اهمیت خاصی برخوردار است، بخاطریکه قسمت های از استراتیژی جنرال مککرستل نسبت به طالبان بر حکومت مرکزی افغانستان متکی میباشد.

XS
SM
MD
LG