لینک های دسترسی

اظهار نظر مامورین ایرانی در مورد تعزیرات برتانیه


بانک ملت ایران میگوید دارایی های آن در نتیجۀ اقدام جدید برتانیه که با آن معامله نمیکند، متاثر نخواهد شد.

روز سه شنبه مامورین بانک گفتند امر برتانیه بالای ادارات مالی تا تجارت را با بانک ملت متوقف سازند، منجر به مسدود شدن دارائی های آن بانک در برتانیه نخواهد شد.

روز دوشنبه، بخاطر اتهام ارتباط به پروگرام ذروی ایران، برتانیه بر شرکت های مالی امر نمود تا تمام روابط تجارتی شانرا با بانک ملت و جمهوری اسلامی ایران خاتمه بدهند.

وزیر خزاین برتانیه گفت بانک ملت خدمات مالی را برای یک سازمانی فراهم مینمود که به فعالیت های حساس تکثیر ذروی ایران مرتبط میباشد.

وزیر خزاین برتانیه گفت این شرکت حمل و نقل لوازم را برای پروگرام راکت های بالستیک و پروگرام ذروی ایران انتقال داده بود.

قدرت های غربی مشکوک اند که ایران روی تولید سلاح ذروی کار میکند، ولی تهران میگوید آروزی های ذروی آن کشور صلح آمیز میباشد.

XS
SM
MD
LG