لینک های دسترسی

ایتالیا اتهامات پرداخت پول به طالبان را رد کرد


ایتالیا اتهامات مربوط به پرداخت پول به قوماندانان طالبان و جنگسالاران افغان را رد نمود که هدف آن تأمین صلح در منطقۀ میباشد که قوای آنکشور در آن مستقر است.

این اتهامات که در روزنامه تایمز برتانیه انتشار یافته میگوید افراد ادارۀ استخبارات ایتالیا در جریان ماموریت عساکر شان در منطقه ده ها هزار دالر را به شورشیان پرداخته است.

بقول روزنامه عساکر فرانسوی بعداً این ماموریت را بعهده گرفتند اما در مورد این پرداخت های ادعا شده به آنها چیزی گفته نشده بود، طوریکه این امر بطور بالقوه با عث کشته شدن عساکر فرانسوی طی یک حمله درین منطقه گردید.

XS
SM
MD
LG