لینک های دسترسی

سفیر افغانستان در واشنگتن خواستار سراتیژی واضح گردید


سید طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده از رئیس جمهور اوباما خواسته است تا یک ستراتیژی واضح مبارزه علیه شورش را برای افغانستان اتخاذ نموده و با اعزام عساکر اضافی، از آن ستراتیژی پشتیبانی نماید.

وی طی یک مصاحبه با گری تامس خبرنگار صدای امریکا گفت که ادارات استخباراتی پاکستان در حملهء اخیر بر سفارت هند در کابل ، دست داشته است.

طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده به صدای امریکا گفت ، فرستادن عساکر بیشتر ایالات متحده به افغانستان، در کابل مانند آنچه که وی آنرا یک تعهد واضح درکامیابی علیه طالبان یاغی خواند ، تلقی خواهد شد.

"ما برای تعلیم و تربیه قوتهای افغان به زمان بیشتر نیاز داریم و قوتهای فعلی و ترکیب قوتهای افغان و بین المللی برای مقابله و چالش های فعلی کافی نیست. بدون شک ، مابه عساکر بیشتر نیاز داریم. افغانها میخواهند تا دشمنان خویش را که دهشت افگنان و افراطگرایان هستند، در حال شکست ببینند. آنها نمیخواهند ببینند که دوستان افغانستان دررابطه به ماموریت و تصمیم شان تردید دارند".

رئیس جمهور اوباما در مورد اقدام در افغانستان ، با مشاورین خویش مصروف مبحثات عمیق است. در حال حاضر تعداد عساکر ایالات متحده در افغانستان به 65 هزار میرسد ، و انتظار میرود تا اخیر سال جاری این تعداد به 68 هزاربلند برود.

جنرل ستینلی مک کرستل قوماندان ارشد ایالات متحده در افغانستان، جداً طرفدار فرستادن قوتهای بیشتر برای تقویهء یک ستراتیژی ضد شورش بوده و طبق بعضی از گزارشات ، او خواستار 40 هزار عکسر بیشتر به افغانستان شده است. اما بعضی از مشاورین اوباما سوالاتی را مطرح نموده اند که آیا افزایش عساکر به این گونه ، هدف ازبین بردن طالبان افغان را بدست خواهد آورد یا نه ؟

کرستین فییر استاد مطالعات امنیتی در پوهنتون جورج تاون میگوید ، در حقیقت فرستان عساکر بیشتر جوابی به معمای افغانیئ حکومت اوباما نیست.

"من در این رابطه بیحد واضح بوده ام ، و نظر من این است که ، ما میتوانیم 100 هزار، 300 هزار عکسر بیشتر بفرستیم ، اما بدون یک حکومت با صلاحیت ، مقتدر و شفاف در کابل ، که نسبت به فساد به حکومتداری علاقمند باشد ، ما نمیتوانیم در این (جنگ) برنده شویم. و این موضوع همه چیز هایرا که ما تلاش داریم انجام دهیم ، به مخاطره می اندازد".

بشمول ادعاهای دست داشتن بعضی از مقامات در قاچاق مواد مخدر حکومت افغانستان جداً به فساد متهم گردیده است. و انتخابات اخیر ریاست جمهوری به ادعاهای گستردهء تقلب در آرا، صدمه دیده است.

سید جواد سفیر افغانستان موجودیت بعضی از تقلب را در انتخابات تائید نمود، اما به این موضوع اشاره نمود که انتخابات در وضعیتی برگزارگردید که از یک سواین کشور در حال جنگ قرار داشت و از سوی دیگر طالبان رای دهندگان را هراسان ساخته بودند. در رابطه به فساد ، او این موضوع را رد نمود که مساعدت های خارجی به افغانستان نظر به هرگونه معیار سیستماتیکی ، حیف و میل شده است.

"اکثریت فسادِ که در افغانستان اتفاق می افتد ، در قالب فساد جزئی در کنار سرک ها ، گرفتن پول از سوی پولیس و دیگران ، قرار دارد. (اما) به آن اندازه ضیاع و سواستفاده در وجوه کشور های کمک کننده عمده که در ارتباط به بازسازی به افغانستان فرستاده میشود، موجود نیست".

طالبان حملهء 8 ام اکتوبر را که در بیرون سفارت هند در کابل رخ داد و 17 کشته بر جا گذاشت ، ادعای مسؤلیت نمودند. یک حملهء دیگر در عین موقعیت سال گذشته صورت گرفت وباعث کشته شدن تقریباً 60تن گردید.

سید جواد سفیر افغانستان گفت ، اداره استخباراتی ISI پاکستان تا حدی در هر دو حمله نقش داشته است ، این یک ادعای هست که پاکستان جداً آنرا رد نموده است."

ببنید ، اگر هدف (این حمله) سفارت هند نبود، پس چرا آنها موتر شانرا در آنسوی سرک که وزارت داخلهء مانیز موقعیت دارد ، توقف ندادند؟ پس شواهد موجود است ، و تاریخچهء چنین حملات دست داشتن مستقیم ادارات استخباراتی پاکستان را در این چنین حملات نشان میدهد".

بعضی از مشاورین آقای اوباما بر یک استراتیژی قدرتمندتر ضد دهشت افگنی تأکید دارند ، که بر ریشه کن کردن سنگر القاعده در امتداد سرحد داخل پاکستان متمرکز باشد. چنین یک ستراتیژی بیشتر بر حملات طیارات بدون پیلوت تکیه میزند ، اما بازهم به حمایهء قوتهای نظامی پاکستان در ساحه نیاز دارد.

جواد میگوید ، او معتقد است که حکومت غیر نظامی پاکستان متعهد است تا پناه گاهای (القاعده و طالبان) را پاک سازی نماید ، اما وی شک دارد آنچه راکه وی هدف و خلوص قوتهای نظامی پاکستانی میخواند ، باعث میگرددتا با آنها نجنگند.

XS
SM
MD
LG