لینک های دسترسی

اعضای موقتی جدید در شورای امنیت ملل متحد


کشور های بوسنیا، برازیل، گابون، لبنان و نایجریا بروز پنج شنبه برای کرسی های موقتی شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب گردیدند.

این کشور ها سر از اول جنوری سال آینده برای دو سال در این کرسی ها خدمت نموده و در تصامیم از حدود اعزام سربازان حافظ صلح ملل متحد گرفته تا وضع تعذیرات سهیم خواهند بود.

10 کرسی این شورا توسط نماینده گان منطقوی برای دوره های دوساله پر میگردند.

پنج کرسی دیگر توسط اعضای دائمی نگهداری گردیده، که دارای حق ویتو میباشند و شامل کشور های بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده امریکا میباشد.

جان ساور سفیر بریتانیا در این شورا گفت، افزایش در این شورا، آنرا بیشتر از پیش قویتر میسازد.

ساور میگوید:"ما دو کشور بزرگ مانند برازیل و نایجریا را داریم که سنگینی بودن یک قدرت منطقوی را حمل میکنند. ما دو کشور دیگر چون لبنان و بوسنیا را با خود داریم که در گیر تنش ها بوده اند و میتوانند تجارب ملی خویش را به شورای امنیت به ارمغان آرند".

لبنان و بوسنیاو هرزگوینا همانند حضور در آجندای شورای امنیت، در موقعیت های غیر معمول قرار دارند.

بوسنیا یک کشور چندقومی که هنوز هم در حال بهبود یافتن از جنگی میباشد که با انشعاب یوگوسلاویا توأم بود.

این کشور گروه بندی های داخلی را تجربه نموده و مایهء افزایش تنش در سال گذشته گردید، چنانچه احزاب عمده سیاسی با هم مقابله نمودند تا بر یک ساختار واحد سیاسی به توافق برسند.

رای امسال، فاقد به تعلیق در آوردن انتخابات قبلی بود، بخاطریکه برای هر پنج کاندید مخالفتی نبوده و موفق به دریافت دو سوم اکثریت آرا گردیدند که برای برنده شدن در دور نخست این رای دهی سری لازمی بود.

سیڤن الکلاج وزیر خارجه بوسنیا گفت بحران جاری سیاسی تاثیرات مخالف بر نقش آن کشور در شورا یا جلوگیری از اخذ سمت های متعارف نخواهد داشت.

الکلاج میگوید:"وضعیت در بوسنیا به طرف ثبات میرود، اکنون وضعیت ثابت است. چیزی که اکنون جریان دارد، بحران سیاسی است که در جا های دیگر در جهان نیز اتفاق میافتد".

لبنان بیشترین تعداد نیرو های حافظ صلح سازمان ملل را در جنوب آن کشور دارد.

این کشور همچنان عامل قضیه در دیوانی است که از سوی سازمان ملل حمایت گردیده و صورت دعوای قتل رفیق حریری صدر اعظم پیشین آن کشور در سال 2005 را مورد ملاحظه قرار میدهد.

گروه های داخلی از تشکیل یک حکومت جدید در پی انتخابات ماه جون در آنکشور جلوگیری نموده اند.

یک دیپلومات شورای امنیت گفت: لبنان میتواند به اثبات برساند که در موضوعات مربوط به شرق میانه، چیزی مانند برگهء برنده است—به صورت اخص بلند پروازی های ذروی ایران.

او تذکر داد که دوسیه ایران برای وضع تغذیرات احتمالی، دوباره به شورا راجع گردد، لبنان که احتمالاً اعضای شاخه سیاسی حزب الله را به حمایت ایران در حکومت آینده اش خواهد داشت، میتواند اختلاف نظر داشته و خودداری از رای دهی را انتخاب کند.

در عین حال، برازیل برای دهمین بار به شورا ملحق میگردد.

این کشور یکی از اعضای بنیان گذارسازمان ملل بوده و جزء اولین گروهی بود که برای عضویت در شورای امنیت در سال 1946 انتخاب گردید.

نایجریا قبل از این سه بار در این شورا خدمت کرده است.

اوجو مدوکوی وزیر خارجه نایجریا گفت کشورش در جلوگیری از بحرانات و تنش ها تلاش خواهد ورزیده، در موضوعات حقوق بشر در تعامل بوده و به صورت عموم انسجام بین المللی را ارتقأ میبخشد.

مدوکوی میگوید:"ما قصد داریم تا با تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل کار کنیم. دیپلوماسی پیشگیرانۀ ما برای تقرب مان به بسیاری موضوعات مرکزی خواهد بود".

نامزدی برای احراز کرسی های موقتی لازمی نمیباشد، کشور ها بطور عادی تمایل شانرا اعلام میدارند.

ملاحظات به تقسیمات منصفانه جغرافیایی و سهمگیری کاندیدان در حراست از صلح و امنیت بین المللی متمرکز میباشد.

پنج عضو جدید جاگزین کشور های بورکینا فاسو، کاستریکا، کروشیا، لیبیا و ویتنام میگردند. اعضای جدید برعلاوهء پنج عضو دایمی شورا، به کشور های اطریش، مکسیکو، جاپان، ترکیه و یوگاندا در این شورای 15 عضوی، ملحق میگردند.

XS
SM
MD
LG