لینک های دسترسی

دوام نظامی علیه تندروان در وزیرستان جنوبی


عساکر پاکستان بروز یکشنبه در دومین روز یک تهاجم تمام عیار در وزیرستان جنوبی، با حمایت طیارات جت جنگی نبرد شدیدی را با تندروان براه انداختند. این منطقه پناه گاه مستحکم شورشیان طالبان و القاعده میباشد.

مامورین میگویند از آغاز تهاجم بروز شنبه ۶۰ تندرو و شش عسکر پاکستانی به قتل رسیده اند. این در حالیست که یک سخنگوی طالبان ادعا نمود که تندروان تلفات سنگینی را به عساکر حکومتی وارد نموده اند.

ارقام تلفات بطور مستقل تأیید شده نمیتواند، زیراکه اردو از دسترسی خبرنگاران به میدان جنگ جلوگیری میکند.

حدود ۳۰ هزار عسکر بروز شنبه از سه استقامت به صوب موضع مستحکم شورشیان حمله نمودند تا با حدود ۱۰ هزار تندرو پاکستانی و جنگجویان خارجی را مقابله نمایند.

مامورین نظامی میگویند آنها پیش بینی میکنند که این عملیات قبل از اینکه فرارسیدن زمستان جنگ را در آن محل مشکل سازد، حد اقل برای شش الی هشت هفته ادامه خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG