لینک های دسترسی

اثرات تباه کن ادویۀ مخدر افغانستان بر سایر کشور ها


ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد میگوید عواقب جهانی تجارت غیر قانونی واد مخدر در افغانستان تباه کن بوده و این ادارۀ آنچه را وی یک غفلت سلیم یاد نمود مسئول این مشکل خواند.

این دفتر بروز چهارشنبه نتایج یک تحقیقات را افشاء نمود که یگوید صد ها تن تریاک و هیرویینی که سالانه ز افغانستان به خارج قاچاق میشود، اثرات مهلک بر کشور هایی دارد که از اروپا تا آسیا در مسیر های عمدۀ قاچاق قرار دارند.

افغانستان بیش از نود فیصد تریاک جهان را تولید نموده و قسمت بیشتر آن مبدل به هیرویین میشود که یک شکل غلیظتر مواد مخدر میباشد.

این مطالعۀ ملل متحد تخمین میزند که مقامات افغانستان سالانه تنها دو فیصد ادویۀ غیر قانونی را که در آنکشور تولید میشود، ردیابی میکنند.

این رقم در تفاوت روشن با مساعی کشور کولمبیا علیه مواد مخدر قرار دارد، طوریکه در آنکشور ۳۶ فیصد کوکایین تولید، ردیابی، و تخریب میگردد.

XS
SM
MD
LG