لینک های دسترسی

گفتگوهای تجارتی ایالات متحده و چین


گری لاکی، وزیرتجارت ایالات متحده می گوید تغییرات اقلیمی وانرژی پاک در صدر جلسه گفتگوهای عالی رتبه تجارتی این هفته درچین می باشد.

لاکی میگوید طی این جلسه دو روزه در شهر شرقی هانگژو او برای دستیابی بیشتر شرکت های امریکایی به بخش انرژی پاک چین فشار می آورد.

وزیرتجارت ایالات متحده میگوید پلان های بلند پروازانه برق بادی چین وهمچنین پالیسی ها برای کاهش تصاعدات و استفاده بیشتر ازآب به طور موثر یک بازار بالقوه برای شرکت های ایالات متحده ایجاد می کند.

ران کیرک نماینده تجارتی و تام ویلساک، وزیرزراعت در کمیسیون مشترک تجارتی ایالات متحده و چین در جلسات تجارتی به آقای لاکی خواهند پیوست.آنها با یک تیم ازمقامات چینی تحت ریاست وانگ کیشان، معاون صدراعظم جلسه خواهند کرد.

واشنگتن و بیجینگ بازیگران اصلی در گفتگوهای تغییر اقلیمی جهان درماه دسمبر در کوپنهاگن خواهند بود.

XS
SM
MD
LG