لینک های دسترسی

اشاره های ضد و نقیض ایران در مورد توافق ذروی


طبق گزارش ایران یک پلان غنی سازی یورانیم تحت میانجی گری ملل متحد را رد کرده ولی در عین زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور میگوید که از همکاری ذروی با غرب استقبال میکند.

یک مقام غربی نزدیک به مذاکرات میگوید ایران به ادارۀ بین المللی انرژی ذروی گفت که پلان ارسال یورانیم خود را به خارج برای غنی سازی بمرحلۀ پائین نمیپذیرد.

هدف ازین پیشنهاد جلوگیری از غنی سازی توسط ایران بمرحله ای میباشد که بتوان ازان برای تولید اسلحۀ ذروی استفاده کرد.

سایر جوانب این توافق یعنی ایالات متحده، روسیه و فرانسه قبلاً با آنرا قبول کرده بودند.

ادارۀ بین المللی انرژی ذروی گفت پاسخ مقدماتی ایران را به این پلان بروز پنجشنبه دریافت کرده ولی تفصیلی ارائه ننمود.

قبلاً احمدی نژاد، رئیس جمهور گفته بود که ایران آماده است با کشورهای غربی روی مواد سوخت و تکنالوژی ذروی همکاری کند.

اما او تاکید کرد که ایران پروگرام ذروی خود را متوقف نخواهد ساخت.

از سوی دیگر، وسایل نشراتی ایران گزارش میدهد که مدیر یک روزنامه که اندکی بعد از انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعۀ آن کشور توقیف شده بود، از زندان آزاد شده است.

آژانس خبرگزاری کار ایران میگوید محمد قوچانی بعد از سپری نمودن ۱۳۱ روز در زندان، در بدل ۱۰۰ هزار دالر تضمین نقدی آزاد شد.

قوچانی مدیر مسؤل روزنامۀ اعتماد ملی، مربوط مهدی کروبی، کاندید ناکام ریاست جمهوری است.

مقامات ایرانی این روزنامه را در ماۀ آگست بعد ازان مصادره کردند که اتهامات کروبی را مبنی بر تجاوز جنسی و شکنجۀ احتجاج کنندگان بعد از انتخابات در زندان چاپ نمود.

قوۀ قضائیۀ ایران اخیراً اعلام نمود که ادعاهای کروبی را تحت تحقیق قرار خواهد داد.

مظاهرات عظیم خیابانی بعد از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در ماۀ جون براه افتاد.

هزاران تن از احتجاج کنندگان در جریان مظاهرات توقیف شدند و گروه های مدافع حقوق بشر میگویند یک عدۀ زیاد آنها هنوز هم زندانی هستند.

XS
SM
MD
LG