لینک های دسترسی

'ایران توافق ذروی را رد میکند'


بعضی از اعضای مجلس شورای ملی ایران میگویند ایران یک پیشنهاد تحت حمایت ملل متحد را مبنی بر غنی سازی یورانیم در خارج، رد میکند.

آژانس خبر گزاری نیمه رسمی ایسنا از قول علاالدین بروجردی، یک عضو برازندۀ محافظه کار شورای ملی گزارش داد که ایران هیچ مقداری از ۱۲۰۰ کیلوگرام یورانیم غنی شده را بخارج نمیفرستد.

فرانسه، روسیه و ایالات متحده از ایران تقاضا میکنند تا در حدود ۷٪ یورانیم غنی شدۀ ضعیف خود را با مواد سوخت ذروی تبادله کند.

چنین عملی باعث کاهش بیم جامعۀ بین المللی در مورد اینکه مبادا ازین ذخیره برای تولید بم ذروی استفاده گردد، خواهد شد.

حسین نقوی حسینی، یک عضو محافظه کار دیگر مجلس شورای ملی گفت ایران بر تعهدات جامعۀ بین المللی اعتماد ندارد، فلهذا چنین توافقات را نمیتواند بپذیرد.

او گفت ایران میتواند یورانیم را مستقیماً از یک کشور دیگر خریداری کرده و غنی سازد.

دیمتری مدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ایران در مذاکرات بین المللی موقف کمتر سازنده ای را اتخاذ میکند، امکان تعزیرات بیشتر را نمیتوان رد نمود.

XS
SM
MD
LG