لینک های دسترسی

پشاور شاهد انفجار انتحاری دیگر


پولیس پاکستان میگوید، یک بم گزار انتحاری با ریکشای حامل خود سه تن را در پشاور هلاک ساخته است. یک روز قبل از آن، یک بم گزار دیگر انتحاری ۱۳ نفر را در یک بازار مزدحم در بیرون شهر پشاور هلاک نمود.

پولیس میگوید بم گزار انتحاری بروز دوشنبه مواد منفجره خود را در یک محل تفتیش در یک سرک مزدحم که در دوار دور شهر پشاور کشیده شده است، انفجار داد. مقامات میگویند در بین کشته شدگان یک ضابط نیز موجود است. درین انفجار ۵ تن دیگر مجروح شده اند.

بمی که صبح روز یکشنبه انفجار داده شد، عبدالملک، شاروال محل را به قتل رساند. عبدالملک زمانی از جمله حامیان طالبان بود، ولی او به حکومت پیوسته و اهالی قریه جات را با هم یکجا ساخت تا علیه تندروان، ملیشه ای را تشکیل دهد.

طالبان ادعای مسولیت این انفجار را نموده اند.

همچنان، مقامات بروز دوشنبه گفتند، طی انفجار یک بم کنار جاده در منطقه قبایلی باجور دو تن از شبه نظامیان پاکستان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG