لینک های دسترسی

اظهارات وزیر دفاع آلمان در افغانستان


وزیر دفاع جرمنی می گوید کشورش به ماموریتش در افغانستان متعهد است، ولی از صحبت در مورد یک استراتیژی اخراج از آنکشور خوداری نمی نماید.

کارل تیودور زو گوتنبرگ، می گوید حکومت جدید حامد کرزی باید پلان مشخص خود را در مورد آینده و نتایج آن طرح نماید.

گوتنبرگ به روز پنجشنبه وارد افغانستان گردید تا با آقای کرزی و جنرال ستنلی مککرستل قوماندان ارشد قوای ناتو مذاکره نماید.

وی همچنان در نظر دارد تا با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان ملاقات نماید.

اضافه تر از چهار هزار قوای جرمنی با قوای ناتو در افغانستان اجرای وظیفه مینماید.

قوای جرمنی بیشتر در صفحات شمال موقعیت دارد.

همچنان به روز پنجشنبه مقامات رسمی نارویجی گفتند یک خبرنگار نارویجی با ترجمان افغانش که یک هفته قبل گروگان گرفته شده بودند، رها گردیدند.

XS
SM
MD
LG