لینک های دسترسی

آغاز دور دیگر مبارزۀ سال ۲۰۰۹ علیۀ مرض پولیو در افغانستان


کارمندان امور صحی افغانستان یک دور دیگر واکسیناسیون مرض پولیو یعنی فلج اطفال را که ششمین و آخرین مبارزۀ امسال است، انجام میدهند.

حکومت افغانستان روز یکشنبه مبارزۀ خالکوبی سه روز ۀ مرض فلج اطفال را بکمک سازمان صحی جهان آغاز کرد.

افغانستان یکی از چهار کشوریست که این مرض در آن بحیث یک مرض ساری باقیمانده است. کشور های دیگر پاکستان، هند و نایجریا اند.

دفتر انسجام ملل متحد در امور بشری ملل متحد میگوید، امسال تا کنون ۲۵ واقعۀ پولیو در افغانستان گزارش شده، سال گذشته ۳۱ واقعه گزارش شده بود.

از جمع واقعات گزارش شده امسال ۲۲ واقعه در ولایات جنوبی هلمند و قندهار بوده است. سال ها مبارزۀ خالکوبی در محو این مرض در شمال افغانستان موافقانه بوده است.

پیتر GRAAFFV رئیس ادارۀ WHO به آژانس رویتزز گفت اگر وضع فعلی واکسیناسیون بهمین سطح دوام یابد، انتظار دارد که افغانستان تا دو سال دیگر عاری از این مرض خواهد شد.

XS
SM
MD
LG