لینک های دسترسی

واشنگتن پست: ستراتیژی افغانستان یک معماست


روز نامۀ واشنگتن پوست نیز مقالۀ داردتحت عنوان «برای کشوریکه درمورد جنگ شک وتردید دارد، ستراتیژی افغانستان یک معماست .

پیتر سلڤن در آغاز مقابله مینویسد،کریستینا و جیسی فلدمارک سال گذشته در کنار دریای مسیسیپی ازدواج کردند. آنها آن نقطۀ افسانوی را بخاطری انتخاب کرده بودند که جیسی که عسکر بود از یک آبدۀ جنگ در آن نزدیکی قوت دل میگرفت.

۲۰ ماه بعد جیسی بار سفر نظامی بسوی افغانستان را بست و کرس در لیسۀ عالی ریاضیات درس میداد. او با شوهرش جیسی تا اندازۀ ممکن در تماس بود و ماه ها را شمار میکرد تا بالاخره جیسی بخانه بر گشت .

وقتیکه ماموریت شوهرش را بمردم میگفت مردم همواره میگفتند، ما چرا در آنکشور هستیم. آنها باید همه را بکشور بر گردانند.

این بسیار درد آور است هرچند آنها سعی میکردند که مهربان باشند. اما او میگوید این عین چیزی نیست که من وشوهرش میبینیم.

در حالیکه رئیس جمهور اوباما در صْدد ترتیب یک ستراتیژی جدید جنگ که وارد نهمین سال خود شده در افغانستان میباشد، فقط ۴۵ فیصد مردمی که در یک نظر پرسی شرکت کرده اند گفته اند ،که از رسیدگی وی در آن جنگ راضی اند. در حالیکه ۴۷ فیصد مخالف اند. ۵۲ فیصد گفته اند که این جنگ ارزش مصارف آنراندارد .

فلدمن میگوید، من برای اوباما درمورد تصمیم قریب الوقوعش دعا میکنم که او باما درمورد اعزام عساکر بیشتر دعا میکنم، من دعا میکنم که خداوند این تصمیم را برای وی اتخاذ نماید.

روزنامۀ واشنگتن پوست به ادامه مینویسد، والز یک عسکر دیگر امریکایی بیک جملۀ یک سرباز جنگ ویتنام فکر میکرد که به وی گفته بود ، معمای اوباما به خاطر اعزام ۴۰ هزار عسکر دیگر امریکایی به افغانستان او را بیاد یک رئیس جمهور دیگر امریکا لیندن جانسن و یک تصمیم او میاندازد.

والز میگوید، سوال او این بود که آیا بدون تلفات ۵۸ هزار امریکایی یک ویتنام صلح آمیز میداشتیم؟ آیا ما میتوانستیم به عملیات تا اندازۀ ثابت بر علیه القاعده که رد پای کمتر دارد، و بیشتر موثر است برسیم؟

بنظر من آنها بخاطری از من پرسند که برداشت مرا از این موضوُع مورد سوال قرار دهند. ماموریت محافظتی والز در مینی سوتا شامل یک سفردیگربه ایتالیه بحمایت از جنگ افغانستان است او میگوید؟ آمر قبلی وی جیل جمهوریخواه در سال ۲۰۰۶ نتوانست شدت نا رضایتیی در مورد جنگ عراق را جذب یا درک کند و پیشگویی کرده بود که تا سال آینده احساسات درمورد این جنگ به نقطۀ غلیان خواهد رسید.

برای بسیاری مردم، افغانستان بحیث یک پس منظر جنگ باقی مانده که نسبت به جنگ در عراق کمتر قابل درک است،

جم از وینونا میپرسد افغانستان بم دارد، یا ندارد؟ او فکر کرده بود که از جایی شنیده که القاعده نزدیک به بدست آوردن سلاح ذرویست. اگر ما از افغانستان خارج شویم آنکشور بزودی توسط طالبان یا القاعده تصرف خواهد شد.

پاکستان به آنها بم ذروی خواهد داد و القاعده به اسرائیل حملۀ ذروی خواهد کرد و آن حمله تاثیری بر تمام جهان خواهد داشت . تامسن می گوید، ما باید این جریان را متوقف سازیم.

XS
SM
MD
LG