لینک های دسترسی

مسافرت صدراعظم هند به ایالات متحدهٌ امریکا


منموهن سنگ، صدراعظم هند به روز یکشنبه جهت بازدید چهار روزه وارد امریکا شد. قرار است رهبران دو کشور روی چگونگی حل موضوعات وخیم مذاکره نمایند.

قرار است آقای سنگ و رئیس جمهور اوباما در جریان ملاقات شان به روز سه شنبه، اوضاع افغانستان را مورد بحث قرار دهند. اکنون دهلی جدید در این مورد نگرانی دارد که جنگ افغانستان ممکن باعث ایجاد بی ثباتی در کشور همسایه و رقیب دیرینه اش پاکستان گردد.

آقای سنگ، قبل از رسیدنش به امریکا به شبکهٌ تلویزیونی سی ان ان گفت واضح نبود که آیا اهداف پاکستان در افغانستان عین اهدافی است که امریکا دارد یا نه.

رهبر هند در یک مصاحبهٌ با روزنامهٌ واشنگتن پوست گفت امیدوار است تا رهبران امریکا را ترغیب نماید که انتقال بیشتر تکنالوژی نظامی غیر ذروی را اجازه دهد، و در قسمت دریافت طروق حل برای ایجاد انرژی پاک، همکاری نماید.

آقای سنگ، پس از بازدیدش از امریکا، به ترینیداد و توباگو در جزایر کارابین مسافرت خواهد نمود، جائیکه وی با رهبران حکومت در( پورت آف سپین) ملاقات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG