لینک های دسترسی

اتهام فساد اداری بر پنج وزیر افغانستان


لوی څارنوال افغانستان میگوید دفتر او پنج وزیر برحال و قبلی حکومت را به اتهام فساد اداری مورد تحقیق قرار میدهد.

مدعی العمومان نام های مظنونین را افشا نکرده، و سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی روز سه شنبه گفت تا هنوز امر دستگیری برای هیچ کدام آنها صادر نشده است.

آقای کرزی تحت فشار شدید بی المللی قرار دارد تا اختلاس، تقلب و رشوه ستانی را از بین ببرد که گروه های ناظر میگویند کشور را بعد از سومالیا در بین فاسد ترین کشور ها قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG