لینک های دسترسی

Breaking News

جلوگیری موثر و هوشیارانه از ابتلا به انفلونزا


با تداوم انتشار انفلونزای خوکی، متخصصی مراکز کنترول امراض سازمان صحی جهان و دوکتوران ارگان های مربوط به این سازمان، همگان را به رعایت از میتود های موثر و هشیارانۀ جلوگیری از ابتلأ به انفلونزا دعوت مینمایند.

اعراض و علایم این مرض شامل تب، درد عضلات، بیحالی، سرفه، سردردی، گلو دردی، ریزش آب بینی، دلبدی، استفراغ، اسهال و بی اشتهایی میباشد.

کسانیکه بیشتر در معرض خطر ابتلا به این مرض مواجه اند، شامل افراد مسن بیش از 65 سال، افراد مصاب به مشکلات مزمن صحی مانند استما یا نفس تنگی، مرض شکر، امراض قلب میباشد، همچنان زنان باردار و اطفال نیز در زمرۀ کسانی اند که بیشتر مواجه به خطر مصاب شدن به این مرض میباشد.

اختلاطات و این مرض در نزد همه مصابین ولی بیشتر نزد افراد مواجه با خطرات بیشتر میتواند شامل سینه و بغل، انتانات اجواف رخسار یا سینوس ها، انتانات گوش ها و حتی مرگ باشد.

انفلونزای خوکی مرض ویروسی است که توسط سرفه، عطسه، بوسیدن، تماس با سطوح منتن، تماس دست های ملوث به ویروس به بینی، دهن و یا چشم، به بدن انتقال میابد.

در اینجا به ده نکته مهم اشاره میورزیم که وجود شما را تقویت بخشیده و سیستم معافیتی بدن تانرا در مجادله علیه این ویروس قادر میسازد.

نکته اول شستن دست هاست، دستهایتان را بطور مداوم برای مدت 15 الی 20 ثانیه همراه با آب گرم و صابون بشویید.

اقدام دوم برای افراد مختلف، نظر به شرایط فردی شان، اندکی متفاوت خواهد بود ولی رویهمرفته کوشش کنید تا در 24 ساعت، هشت ساعت استراحت درست داشته باشید تا سیستم معافیتی وجود تان به حد اعظمی توانایی مقابله با انفلونزا را برخوردار گردد.

سوم، نوشیدن 8 الی 10 گیلاس آب در روز است، تا مواد سمی حاصله از سوخت و ساز وجود تانرا بیرون رانده و رطوبت مناسب را برای ترشح مواد مخاطی در سینوس ها یا اجواف اطراف بینی و بالای چشم هایتان مهیا سازد.

چهارم اینکه از مواد تقویت کننده سیستم معافیتی استفاده کنید تا وجود تانرا قوی، نیرومند، و آماده برای مجادله با مرض سازد که در قسمت جلوگیری از ابتلأ به انفلونزا نهایت مهم میباشد.

غذا های حاوی مقادیر زیاد چربی یا شحم، سوخت و ساز وجود را بطی میسازد، به انسان احساس سنگینی و تنبلی میدهد و سیستم معافیتی وجود را به خطر مواجه میسازد.

به خوردن غله جات، سبزیجات، و میوه جات غنی از ویتامین ها مبادرت نمایید.

نکته مهم دیگر اجتناب از مصرف الکول میباشد، علاوه بر اینکه الکول یک ماده کاهش دهنده فعالیت های وجود میباشد، سیستم معافیت وجود را نیز سرکوب مینماید، بنابر این الکول میتواند مقاومت بدن را در مقابل مکروب هایی مانند انفلونزای خوکی کاهش دهد.

در بدن زنان، الکول ترشح استروجن را که یک هورمون زنانه میباشد کاهش داده و از این طریق سبب ضعف بیشتر سیستم معافیتی میگردد. پس از مصرف الکول خودداری نمایید تا سیستم معافیتی خود را قوی نگهدارید.

نکته ششم فعالیت های فزیکی و بدنی میباشد.

تمرینات خفیف و متوسط—به گونۀ مثال، پیاده گردی نسبتاً تیز برای مدت 30 تا 40 دقیقه و 3 الی 4 مراتبه در هفته از طریق افزایش دوران خون، توزیع مناسب آکسیجن به وجود، دفع مواد سمی از طریق تعرق، و رهایی از تنش ها و فشار های روحی، سیستم معافیت وجود انسان را تقویت میبخشد.

پس پیاده گردی کنید. موضوع هفتم مراقبت و با خبری از سطحی میباشد که با آن در تماس استید.

این نکته بیشتر از هرچیز دیگر آگهی فکری و دماغی میباشد.

درصورتیکه به یک سطحی که همگان با آن در تماس اند دست میزنید، ویا زمانیکه با کسی دست میدهید، و یا هم اشیای مشترک با افراد دیگر را استعمال میکنید مانند قلم و یا وسایل دیگر، تا زمانیکه دست هایتان را نشسته اید آنرا به صورت خویش تماس ندهید.

هشتم اینکه هرگز آب دهن و بینی تانرا در مکان های عامه به بیرون نیاندازید.

ویروس انفلونزا ذریعۀ قطرات کوچکی ذره بینی که در اثنای سرفه و یا عطسه از دهن و بینی خارج میگردد در فضا پراگنده شده و خود را به بینی و شش های اشخاص سالم میرساند.

پس زمانیکه سرفه میکنید، یا عطسه میزنید، دهان تانرا با دستمال و یا قسمت بالای آستین لباس تان بپوشانید تا دیگران را در امان نگه دارید، و اگر شما سالم استید و در اطراف تان کسی است که مبتلا به مرض میباشد، کوشش کنید از آنان فاصله داشته باشید و از تماس فزیکی با بدن آنان خودداری نمایید.

موضوع دیگر اینکه باید دانست چه زمانی به کمک ضرورت است.

انفلونزای خوکی به شکل ریزش عادی هم بروز نموده میتواند، پس اگر اعراض مشابه به ریزش میداشته باشید، خود را مبتلا به انفلونزای خوکی تلقی نکنید.

اما اگر در محلی زیست میکنید که در آنجا واقعات مرض مشاهده گردیده است و یا هم اعراض و علایم مرضی رو به وخامت میگذارد، حتماً نزد داکتر مراجعه کنید.

نکته دهم و اخیر نگه داشتن این مرض در چشم انداز است.

هورمون هایی که در اثر تشویش و ناراحتی های دماغی افراز میگردند، وجود و سیستم معافیتی ما را تحت فشار قرار داده، ضعیف میسازد، و در واقع ما در مقابل ویروس انفلونزا آسیب پذیر میسازد.

پس بیش از اینکه انفلونزای خوکی را در ذهن و فکر خود نگه دارید، اقدامات و تدابیر هوشیارانۀ را که قبلاً ذکر گردید عملی سازید.

XS
SM
MD
LG