لینک های دسترسی

پاکستان یکی از عناصر مطرح در استراتیژی جدید ایالات متحده


یک روزنامه عمدۀ امریکایی گزارش میدهد که در ستراتیژی تازه حکومت براک اوباما برای افغانستان، توسعه روابط واشنگتن با پاکستان به شمول همکاری های بیشتر در امور نظامی و اقتصادی، نیز شامل خواهد بود.

روزنامه واشنگتن پٌست گزارش میدهد که رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور پاکستان طی یک نامۀ دو ورقه در اوایل ماه جاری، تعهد روابط دراز مدتی را کرده که شامل کمک در قسمت تجارت و انکشاف، همکاری های بهتر در امور استخبارات، کمک های بهتر نظامی همراه با تمجید بیشتر و انتقاد کمتر از پاکستان است.

گزارش همچنان حاکیست که این نامه حاوی هشداریست که حکومت پاکستان با سخنان بی پرده دیگر نمی تواند از گروه های منع شده تند رو برای مقاصد پیشبرد پالیسی های اش استفاده کند.

روزنامه میگوید حکومت اوباما گفته است که مساعی امریکا در منطقه بدون پاکستان موفق بوده نمی تواند.

گزارش میگوید مقامات امریکایی همچنان عقیده دارند که عواقب ناکامئ مبازره علیه تندروان در پاکستان به مراتب وخیم تر از ناکامی در افغانستان است.

یک تن از مقامات ارشد حکومت که نخواست نامش افشاء گردد به روزنامه گفت، بدون "تغیر دادن خاصیت روابط پاکستان و ایالات متحده به یک جهتِ تازه" امریکا در افغانستان موفق نخواهد شد.

رئیس جمهور اوباما ماه ها است که با مشاورین ارشد خود برای تشکیل یک ستراتیژی تازه برای افغانستان صحبت داشته است. قرار است اوفردا سه شنبه مشی تازه خود را در مورد افغانستان اعلام نماید.

روزنامه واشنگتن پست همچنان گزارش میدهد، در حالیکه توجه بیشتر در مورد اعزام قوای بیشتر به افغانستان معطوف است، وضع در پاکستان در مرکز این بررسی قرار خواهد داشت.

گوردن براون، صدر اعظم برتانیه بروز شنبه از رهبران پاکستان خواست تا علیه تندروان القاعده در کشور شان بیشتر و جدی تر اقدام کنند.

یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان بروز دوشنبه در پاسخ گفت، تقاضای آقای براون هستۀ مسئله را در نظر نگرفته است، زیرا پاکستان نسبت به ناتو که در افغانستان میجنگد، از قبل قربانی بیشتری در جنگ علیه دهشت افگنی داده است.

قرار است گیلانی بروز سه شنبه با آقای بروان در لندن ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG