لینک های دسترسی

نشر روزنامه دیگر اصلاح طلبان ایران منع ساخته شد


رسانه خبری نیمه رسمی ایران به نام فارس گزارش میدهد که مقامات ایرانی نشر روزنامه دیگر اصلاح طلبان را منع ساخته اند.

فارس گزارش میدهد که نشر روزنامه "اندیشه نو" بروز دوشنبه توسط اداره مسول رسانه های ایران منع قرار داده شد.

در مورد تفصیل بیشتری داده نشده است.

مقامات ایران در ماه اکتوبر نشر سه روزنامه را که از احمدی نژاد انتقاد کرده بودند، بدون دلیل در ماه اکتوبر منع قرار دادند. این سه روز نامه عبارت اند از فرهنگ اشتی، ارمان، و تحلیل روز.

حکومت ایران طی 6 ماه گذشته چند روزنامه دیگری را که منتقد احمدی نژاد بودند، منع قرار داده است.

XS
SM
MD
LG