لینک های دسترسی

رد ضرب العجل معاملۀ ذروی توسط احمدی نژاد


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران ضرب العجل یکسالۀ ایالات متحده را بخاطر قبول نمودن معاملۀ انرژی ذروی رد نمود که هدف آن کاهش نگرانی در مورد بلند پروازی های پروگرام ذروی ایران بود.

حین سخنرانی بروز سه شنبه در شیراز، آقای احمدی نژاد گفت ایالات متحده صلاحیت تعین ضرب العجل را ندارند و مامورین امریکایی نیز باید طرز برخورد شانرا تغیر بدهند.

رئیس جمهور ایران گفت ایران تلاش ندارد سلاح ذروی بسازد. او علاوه نمود، حتی اگر ایران قصد ساختن سلاح ذروی را میداشت، تهران جرات چنین کاری را دارد.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است، قبل از تلاش تعزیرات جدید توسط شورای امنیت ملل متحد، او تلاش های دپلوماتیک را در ختم سال جاری با ایران ارزیابی خواهد نمود.

رابرت گیبس، نطاق قصر سفید روز سه شنبه به خبرنگاران گفت ختم ماه جاری ضرب العجل واقعی برای ایران میباشد.

ایران طرح مورد حمایۀ ادارۀ بین المللی انرژی ذروی را نمود که به اساس آن 70 در صد یورانیم آن کشور باید بخاطر غنی سازی به خارج کشور انتقال یابد.

XS
SM
MD
LG