لینک های دسترسی

غبار مسؤل تصادم قطار آهن در هند


غبار غلیظ بخش هایی از هند را پوشانده که منجر به دو تصادم مهلک قطار آهن شده است.

مقامات در ایالت اتار پردیش هند بروز شنبه گفتند که دو تصادم باعث هلاکت حد اقل ۱۰ نفر و جراحات تقریباً ۵۰ تن دیگر گردید.

رانندۀ یکی از قطارها در ایالت شمالی اتارپردیش در بین لاشۀ قطار آهن گیر مانده بود.

در هردو واقعه، مقامات میگویند که قطار های آهن مسافربر با همدیگر تصادم کرده است.آنها میگویند چون هردو قطار آهن بخاطر غبار آهسته حرکت میکرد، تعداد تلفات کمتر بود.

غبار غلیظ همچنان دهلی جدید، پایتخت را فرا گرفته و قابلیت دید را به کمتر از ۵۰ متر رسانیده است.

مقامات میگویند که غبار باعث تاخیرهای عمده در میدان هوائی بین المللی آن شهر شده و مسافرین را سرگردان ساخته است.

XS
SM
MD
LG