لینک های دسترسی

تحریم یک گروه اسلامی در بریتانیا


وزارت داخله بریتانیا اعلام نمود که از تاریخ پنجشنبه به بعد شمول در گروپ افراطیاسلامیIslam 4 UK) ) و یا سازمان المهاجرون جرم محسوب می گردد .

الن جانسون وزیر داخله بریتانیا گفت این گروپ کهبرای فرار از تحریم ، نامش را تغییر داده ، هم اکنونتحت دو ناممستعار شناسایی گردیده است .او گفتاین حرکت برای مهار نمودن دهشت افگنی ضروری می باشد .

اما انجم چودری رهبر گروپ ( Islam 4 UK) به صدای امریکاگفت این تحریم که با در نظرداشت ماده 2000 قانون ضد دهشت افگنیصورت گرفته است ، غیر منصفانه می باشد زیرا این گروپ در گیر فعالیتهای خشونت آمیز نمی باشد .

"ما یک جنبش فکریو سیاسی هستیم . ما در هیچ یک از فعالیت های نظامی ویا خشونت آمیز ، شرکت نداریم . "

( (Islam 4UK در دهه 80 تحت نام المهاجرون به وجود امده است . این گروپ کوچک اسلامی از آن به بعد تبلیغات زیادی را با تهدید براه انداختن تظاهرات جنجال برانگیز ، به نفع خویش در بریتانیا کمایی نموده اند .

در هفته گذشته این گروپ ، راهپیمایی را به طرف شهرکیاعلام نمود که در آنجا مراسمی برای یادبود عساکری که در افغانستان کشته شده بودند ، برگزار گردیده بود . مگر این راهپیمایی به روز یکشنبه لغو اعلام گردید .

داکتر ( کریس الن ) نویسنده و کارشناس امور اسلامی در بریتانیا گفته است اکثریت مسلمانان ازگروپ های افراطی به مانند ( اسلام برای بریتانیا ) حمایت نمی کنند ،او ادامه داد : اما شماری از مردم این تحریم را یک هدف غیر منصفانه علیه اسلام تعبیر می کنند .

به اساس گزارش دفتر وزارت داخله بریتانیا با در نظر داشت قانون ضد دهشت افگنی 45 گروپ در ویب سایت این وزارتتحریم گردیده اند و 15 نفر در ارتباط به این گروپ های تحریم شده ، توقیف گردیده اند.

XS
SM
MD
LG