لینک های دسترسی

ختم کمک جاپان در جنگ افغانستان


قوای نظامی جاپان به ماموریت فراهم نمودن مواد سوخت به کشتی های ماموریت بین المللی تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان خاتمه داده است.

توشیمی کیتازاوا، وزیر دفاع جاپان بروز جمعه دستوری صادر نموده عملیات دو کشتی قوای بحری را در اوقیانوس هند متوقف ساخت.

این کشتی ها برای بار اول بعد از حملۀ دهشت افگنی تاریخ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ایالات متحده، به آنجا سوق داده شده بود.

یوکیو هتویاما، صدراعظم جاپان که حکومتش در ماۀ سپتمبر بقدرت رسید، تعهد کرده بود که این ماموریت را بعد از منقضی شدن آن در ماۀ جاری تمدید ننماید.

حکومت جاپان در عوض آن تعهد کرد که طی پنج سال آینده پنج ملیارد دالر برای بازسازی افغانستان کمک کند.

XS
SM
MD
LG