لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: عملیات نظامی به تنهایی نمیتواند افغاستان را با ثبات سازد


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه هشدار داد که عملیات نظامی به تنهایی نمیتواند کشور او را با ثبات سازد.

آقای کرزی در جریان یک کنفرانس دپلومات ها در ترکیه، قبل از کنفرانس تمویل کنندگان در اواخر هفتۀ جاری در لندن صحبت کرد.

رهبر افغانستان گفت مذاکره، خصوصاً با اعضای طالبان که با القاعده و یا شبکه های دیگر القاعده مرتبط نمیباشند، حمتی است.

ترکیه میزبان مذاکرات رهبران افغانستان، پاکستان، ایران، چین و کشور های غربی بود. همچنان بروز سه شنبه، تعدادی از سازمان های امداد رسانی خواهان تغیر فوق العاده از نحو کمک دهی و تهیۀ آن در افغانستان شدند.

XS
SM
MD
LG