لینک های دسترسی

هلاکت ١٧٥ تن در حادثۀ برف کوچ سالنگ


(عکس: AP) مامورین افغان میگویند حداقل 175 تن در نتیجۀ ریزش برف کوچک ها در شمال آن کشور هالک شده است.

ارقام رسمی تلفات روز چهارشنبه زمانی بلند رفت که اجساد قربانیان از گذرگاه سالنگ بیرون کشیده شد.

آن درۀ 3400 متری کوه های هندوکش کابل را با شهر شمالی مزار شریف وصل میکند.

مامورین محلی میگویند برف کوچ ها، که در نتیجۀ ریزش شدید برف پائین آمده بود، جاده و تونل سالنگ را مسدود ساخته است.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با قربانیان اظهار همدردی نموده و کارمندان فوائد عامه را هدایت داد تا در تلاش های نجات همکاریی نمایند.

خبرنگار صدا امریکا عباس آگاه، طی یگ گزارش دیگر میگوید، با آنکه از آغاز فصل زمستان پنجاه روز سپری شده و تمام راههای ولایت دایکندی مسدود است مقامات این ولایت میگویند تاکنون هیچ بودجه ای برای پاک کاری سرکها دریافت نکرده اند.

پنجاو یک روز از شروع فصل زمستان در ولایت کوهستانی و برف گیر دایکندی گذشته است و بر اثر بارش دو برف سنگین اکنون تمام راههای مواصلاتی این ولایت مسدود است. اما مقامات ولایت دایکندی میگویند با آنکه راه بندی بزرگ ترین مشکل آنان میباشد تاکنون هیج بودجه برای برف پاکی و باز نگهداشتن راههای برف گیر خود دریافت نکرده اند.

در حالیکه قرار است وزارت فواید عامه و نمایندگی آن آمریت فواید عامه دایکندی بخشی از راهها را باز نگهدارد اما انجینر سیرت آمر فواید عامه دایکندی میگوید نه تنها پولی از این بابت به وی نرسیده بلکه او از مبلغ تخصیص داده شده برای برف پاکی دایکندی نیز اطلاعی ندارد.

سلطان علی ارزگانی والی دایکندی هم از دیگر منابع شنیده است که وزارت فواید عامه شش میلیون افغانی برای برف پاکی راههای ولایت دایکندی تخصیص داده است اما وی نیز تاکید میکند با آنکه هم اکنون با مشکلات فراوانی از بابت بسته شدن راههای مواصلاتی مواجه هست هیج بودجه در اختیار ندارد.

این در حالیستکه احمدشاه وحید سرپرست معینیت تخنیکی وزارت فواید عامه از تخصیص هشت میلیون افغانی برای برف پاکی ولایت دایکندی خبرداده مدعی است که حتی روغنیات مورد ضرورت به این کار قبلا تهیه و انتقال داده شده است.

ولایت دایکندی در مرکز افغانستان یکی از دو ولایت تازه تاسیس افغانستان است که همیشه بامشکلاتی از قبیل مواجه میباشد. سال گذشته نیز از 9 هزار تن گندم تخصیص داده شده از سوی کمیته حالت اضطرار که باید در فصل زمستان به دسترس مردم قرار میگرفت تنها حدود سه هزار تن تا پایان بهار امسال به آن ولایت انتقال داده شد که به گفته والی دایکندی پنجصد تن آن خراب بوده و اصلا قابل استفاده نبود.

XS
SM
MD
LG