لینک های دسترسی

Breaking News

صحبت روی حقوق زنان افغان در سنای امریکا


(عکس: AP) سیما سمر رئیس کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان ، در حالیکه در کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنا صحبت میکرد، گفت: حقوق زنان در افغانستان از سقوط حکومت طالبان بدینسو بهبود یافته است.

برخلاف حکومت طالبان ، دسترسی دختران به تعلیم و تربیه و معارف در افغانستان آزاد بوده و هیچ پابندی رسمی بر آن عاید نمیباشد، ولی هنوز هم 40 فیصد دختران در افغانستان از دسترسی به تعلیم و تربیه محروم اند، در بعضی مناطق افغانستان خشونت علیه دختران و زنان هنوز هم وجود دارد، حتی برای جلوگیری از رفتن دختران به مکاتب و تاسیسات عملی از پاشیدن اسید بر صورت آنها استفاده شده است.

خانم سیما سمر از بهبودی سیستم صحت عامه یاد آوری نموده ولی افزود که زنان افغان هنوز هم از نبود تسهیلات صحی در افغانستان رنج میرند.

در اکثریت مناطق افغانستان زنان در تمام زندگی خویش داکتر را به چشم ندیده اند، سطح مرگ ومیر مادران و اطفال دربلندترین درجه قرار دارد.

اشتراک زنان در فعالیت های سیاسی افغانستان محدود میباشد، سیما سمر از عدم اشتراک نماینده زنان از سوی نهاد های دولتی و غیر دولتی صحبت نموده افزود که حتی در کابینۀ جدید فقط یک خانم منحیث وزیر انتخاب شده است.

دسترسی خانم ها به سیستم عدلی نیز محدود است،یکی از دلایل آن وجودیت تعداد اندک خانم ها در سیستم قضائی افغانستان میباشد. هیچ خانمی در شواری ستره محکمه موجود نیست.

خانم سمر گفت، فرهنگ خشونت علیه زن در افغانستان وجود دارد، ازدواج های اجباری و ازدواج های اطفال ، و تبادلۀ دختران و همچنان خرید و فروش دختران نیز در آنجا رایج میباشد.

ناامنی ، حمایه سیستم قبیلوی مناطق دور افتاده، و عدم محاسبۀ نقض حقوق بشر، فکتور های دیگرست که حقوق بشر و حقوق زن را کاهش میدهد.

سناتور راجر ریکر از ایالت مسسیپی در رابطه چنین اظهار نظر نمود:

پیشرفت حقوق زن در افغانستان بدون شک با امنیت ، فرصت های اقتصادی ، حکومتداری موثرو انکشاف اجتماعی مرتبط میباشد.

ریکر گفت ، در ضمن اینکه ما برای تامین امنیت در افغانستان تلاش های همه جانبۀ را بخرچ میدهیم، نباید نقش زنان را در ثبات آنکشور از یاد ببریم.

ستراتیژی مساعدت های ملکی ایالات متحده ، متشکل هماهنگ نمودن حقوق بشر، حکومتداری خوب و تنفیذ قانون است.

میلانی ویرویر سفیر سیار جهانی وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان گفت:

حال در هر سطح و مرحلۀ پیشرفت ،زنان افغانستان بشکل متداوم رنج میکشند، آنهم صرف برای اینکه آنها زن، زاده شده اند.

ویرویر علاوه نمود ،میراث طالبان هنوز هم باعث محدود ساختن سواد ، اشتراک زنان در وظایف رسمی ، زیربناهای معارف، صحیه و منابع برای آنها شده است. وی گفت، احصایۀ نشان میدهد که افغانستان در بد ترین سطح مرگ ومیر مادران قرار دارد.

سناتور شاهین از ایالات هامپشیر میگوید، ما باید موضوعات زنان را منحیث یک بخش جداگانۀ مساعدت ها و پیشرفتها نپنداشته و آن باید با سایر موضوعات توحید گردد.

فکر میکنم این مهم است ، ما باید موضوع تقویه زنان را با یک تعهد وبطور کامل در پالیسی های خارجی خویش توحید کنیم.

سناتور باربرا باکسر از ایالات کالیفرونیا که ریاست کمیسیون جلسه را بر عهده داشت از سفیر سیار ویرویر تقاضا نمود تا گزارشات بهبودی موضوعات زنان در افغانستان را سلسله وار به کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارائه بدارد. وی میگوید، از 5 طفل یکی آنها در عمر کمتر از 5 سال در افغانستان میمیرد، در هر 27 دقیقه یک زن در جریان ولادت و یاهم از اثربیماری ها در زمان حمل از بین میرود.

باکسر گفت،سوال در اینجاست که باید چه نوع فشاربرحکومت افغانستان از سوی ایالات متحده و جامعۀ جهانی وارد شود، تا قانون بتصویب برسد که از ازدواج دختران در سنین کمتر جلوگیری نماید.

  • 16x9 Image

    محمد هاشم حبیب زاده

    محمد هاشم حبیب زاده از سال ۲۰۰۰میلادی به این سو با رسانه های مختلف منحیث گوینده، گزارشگر، نویسنده، ویراستار و عکاس ایفای وظیفه نموده و اکنون در بخش دری صدای امریکا مصروف کار است.

XS
SM
MD
LG