لینک های دسترسی

هلاکت 11 غیر نظامی به اثر انفجار در هلمند


مامورین محلی در ولایت جنوبی هلمند میگویند یک انفجار کنار جاده 11 غیر نظامی را به هلاکت رسانیده است.

سخنگوی حکومت در سنگر مستحکم طالبان گفت تمام قربانیان در یک موتر به جادۀ سفر مینمودند که توسط قوای بین المللی استفاده میشود.

سخنگوی حکومت شورشیان طالب را مسئول حمله عنوان کرد.

انفجار در ولسوالی نوازد در حالی بوقوع پیوست که قوای افغان و ائتلاف شدت عملیات نظامی را در شهر مارجه کاهش میدهند. عملیات دو هفته یی شهر را از شورشیان تصفیه نموده و راه را برای بدست آوردن اداره توسط حکومت افغانستان باز ساخت.

باوجود دست آورد ها، مامورین وزارت دفاع ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که وضع مارجه تا هنوز عاری از خطر نمیباشد و انفجار کنار جاده بزرگترین تهدید باقی مانده است.

مامورین امریکایی گفته اند بعد از بدست آوردن ادارۀ مارجه، قوای بین المللی طرح عملیات مفصل را در شهر جنوبی قندهار در نظر دارند.

در عین حال، حکومت افغانستان عملیۀ بدست آوردن مسئومیت زندان نظامی بگرام را از قوای ایالات متحده آغاز نموده اند.

محمد قسیم هاشمزی، معین وزارت عدلیه روز شنبه به خبرنگاران گفت عملیه انتقال مسئولیت یک سال را در بر خواهد گرفت، بخاطریکه قوای نظامی ایالات متحده 300 سرباز افغان را بحیث نگهبان آن تربیه میکند.

گروه های مدافع حقوق بشر اتهام وارد نموده اند که بدرفتاری با زندانیان، مانند لت و کوب و توقیف طولانی بدون اثبات جرم، در بگرام صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG