لینک های دسترسی

دوبی: اسرایلی ها حق ورود به آمارات را ندارند


پولیس دوبی میگوید به کسانیکه شک برود تبعه اسرایل است اجازه ورود به آمارات متحده عربی داده نخواهد شد، حتی اگر این اشخاص دارای پاسپورت بدیل هم باشند.

این مطلب را جنرال داهی خلفن بروز دوشنبه در استعماعیه در مورد ادعای دست داشتن دستگاه جاسوسی اسرایل در قتل رهبر حماس، بیان داشت.

اسرایل دست داشتن در قتل محمود المبوح را نه تایید و نه هم رد کرده است.

طی یک گزارش دیگر، فلسطینی ها به اعتراضات شان روی تصمیم اخیر اسرائیل بخشیده اند که میخواهد اماکن مقدس کرانۀ غربی را در فهرست میراث ملی آنکشور، شامل سازد.

کابینۀ فلسطین جلسۀ هفته وار خود را به شهر الخلیل کرانۀ غربی بعنوان نمادی از اعتراض در برابر اقدام اسرائیل ، انتقال دادند که بگفتۀ فلسطینی ها کنترول اسرائیل را بر قلمرو های اشغالی فلسطینی ها وسعیتر میسازد.

شهر الخلیل در کرانۀ غربی در جریان دوهفتۀ گذشته تقریبا همه روز صحنۀ در گیری ها بین فلسطینی هایی که سنگ پرتاب میکردند و پولیس بوده است . این خشونت از یک تصمیم اسرائیل منشع گرفته که مغارۀ آرامگاه حضرت ابراهیم و ریچل دربیت الحم درشهر الخلیل را در فهرست اماکن میرا ثهای ملی اسرائیل شامل میسازد.

این محلات برای یهودیان ومسلمان هردو مقدس بوده و شیمون پیریز رئیس جمهور اسرائیل تعهد کرده که آنرا بروی یهودیان اسرائیل ومسلمانان فلسطینی باز نگهدارد.

ما این محلات را انحصاری نمی سازیم ودر مغارۀ آرامگاه حضرت ابراهیم طوریکه به آن اطلاق میشود ما تدابیری را اتخاذ کرده ایم که همه درآن عبادت کرده بتوانند. قرار است ما به فرزندانمان بگوئیم که این محلات برای مردم یهود تاریخی و مقدس شمرده میشود، این به این معنی نیست که مسلمانان کدام حقی به آن ندارند.

اما فلسطینی ها این اقدام را بحیث تلاشی توسط اسرائیل میبیند که بخشهایی از کرانۀ غربی رود اردن را تحت کنترول خود داشته باشند . در حالیکه فلسطینی ها ادعا دارند که آن محل دولت مستقل آیندۀ آنها میباشد.

مغازۀ آرامگاه پدر، که عقیده میرود محل دفن حضرت ابراهیم و سایر رهبران کتب مقدس باشد در مرکز شهر الخلیل ،شهری قرار دارد که تنشهای تقریباً شدید روی حضور صد ها باشندۀ بیناد گرای یهودی در آن حکمفرماست . این یهودان در بین در حدود ۱۷۰ هزار فلسطینی زندگی میکنند. این محل نزد مسلمانان بحیث مسجد حضرت ابراهیم شناخته میشود.

روز دوشنبه کابینۀ فلسطینی ها جلسۀ هفته وارخود را که همیشه در شهررام الله کرانۀ غربی دایر میکرد، بعنوان سمبول اعتراض، به شهر الخیل انتقال داد.

رهبران فلسطینی اقدام اسرائیل به اماکن مقدس را بحیث تخطی از قوانین بین المللی خوانده اند.

گسن خطیب سخنگوی حاکمیت فلسطینی ها روز یکشنبه اسرائیل رابه سعی در کشانیدن فلسطینیان بیک منازعۀ جدید متهم ساخت.

اسرائیل بخاطر فرار از فشار روبه افزایش علیۀ آنکشور در نتیجۀ تخطی ها از قوانین بین المللی، میخواهد فلسطینی ها را تحریک نماید.

روز یکشنبه زایرین مسلمان درمحوطۀ مسجد الاقصی در بیت المقدس با پولیس بخاطری در گیر شدند که شایعاتی پخش شده بود که افراطیون یهود سعی دارند به آن محوطه داخل شوند.

این تنشها دورنمای آغاز مجدد مباحثات صلح را که بیش از یک سالست که بحالت تعویق قرار دارد، تهدید میکند.

این در گیری ها چند روز قبل از مواصلت جوزف بایدن معاون رئیس جمهور امریکا که قرار است روی آغاز مجدد مذاکرات توجه نماید،صورت میگیرد، بایدن عالیرتبه ترین مقام امریکاییست که از وقت احراز قدرت براک اوباما بحیث ریئس جمهور ایالا تمحتده در سال گذشته، از منطقه دیدن مینماید.

XS
SM
MD
LG