لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی مقامات افغان در رابطه به خشونت علیه زنان در کشور


افغانستان از هشتم مارچ روز بین الملی زنان افغان در حالی رسما تجلیل نمود که مقامات حکومت افغانستان میگویند رسیده گی به وضعیت زنان افغان را از اولویت های اساسی خویش قرار داده اند.

محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان که بروز یک شنبه در مراسم تجلیل ازهشتم مارچ روزبین الملی زنان در کابل صحبت میکرد گفت باید ناقضین حقوق بشرو به خصوص ناقضین حقوق زنان در افغانستان مورد محاکمه قرار بگیرند.

معاون دوم رئیس جمهور گزارشاتی خشونت عليه زنان در کشور را نگران کننده خواند وگفت خشونت ها ازهر جانب که باش حتی از سوی خانواده ها اگرهم باشد بايد مورد پيگرد قانونى قرار بگيرد زیرا بگفته

اقای خلیلی هنوز مشکلاتی در رابطه به وضعیت زنان در افغانستان وجود دارد که زنان افغان از ان رنج میبرند.

محمد کریم خلیلی هشدار داد در برابر روش های ظالمانه که درمقابل زنان افغان صورت میگیرد تنها از طریق مجازات شدید میتوان انرا گاهش داد نه از طریق واعظ ونصیحت.

معاون دوم رئیس جمهور به ان دست اورد های نیز اشاره نمود که زمینه بهبود وضعیت زنان افغان در پی داشت که به گونه مثال وی ازحضورکسترده زنان در ادارات دولتی و پارلمان یاد اور شد.

بقول اقای خلیلی از هفت ملیون دانشجو افغان چهل در صد دختران ودر رهبری دولت نیز 9 درصد را زنان تشکیل میدهد که نسبت به برحی از کشورهای همسایه و کشور های اسلامی بی نظیر میباشد.

اقای خلیلی در حالی از موجودیت روش های ظالمانه یاد اور شد که هنوز هم دربرابر زنان افغان صورت میگیرد که مقامات وزارت امورزنان افغانستان مى گويند که طى ٩ ماه اول ا مسال بیش از صد واقعه خود سوزى و پنجاه واقعه خودکشى زنان در این کشوررا ثبت نموده اند در حالیکه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند درطی سال ٢٠٠٩ ميلادى بیش از ١١٩ واقعه خودسوزى و ٢٣واقعه خودکشى را در حال ثبت نموده اند که درجریان سال ٢٠٠٨ ميلادى ٨٤ واقعه خودسوزى و ٣٣ واقعه خودکشى زنان افغان رخ داده است به گفته مسولان وزارت امور زنان وکمیسون مستقل خقوق بشراين واقعات ناشى از انواع خشونت هاى چون لت و کوب ازدواج هاى اجبارى و قبل از وقت بد دادن دختران و موارد دیگر را در بر میگیرد.

XS
SM
MD
LG