لینک های دسترسی

اعمار مارکیت زنانه در هرات


با کمک مالی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا، سنگ تهداب یک مارکیت زنانه در ولایت هرات گذاشته شد.

مسوولین ریاست امور زنان هرات می گویند این مرکز به دنبال درخواست های تعداد بیشماری از زنانی که تمایل به کار در یک مکان ویژه زنان را داشته اند تصمیم گرفته است تا مارکیت مخصوص زنان را در هرات ایجاد نمایند.

این مارکیت با کمک مالی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا ساخته خواهد شد.

منیژه صادق رییس امور زنان هرات می گوید این ساختمان با زیربنای 500 متر مربع دارای چهار طبقه می باشد که دردو منزل آن دوکان های مخصوص زنان ایجاد می گردد.

هزینه مجموعی ساخت این مارکیت حدود دوصد و هشتاد هزار دالر می گردد که از بودجه انکشافی تیم پی آر تی ایتالیا در هرات پرداخت شده است. قرار است تا شش ماه آینده این مارکیت تکمیل و به دسترس زنان شاغل قرار بگیرد. رییس امورزنان هرات می گوید فقط در بخش دوکان های این مارکیت برای بیشتر از صد زن فرصت شغلی مهیا می گردد.

مریم صادقی مسوول یک نهاد مدنی مخصوص زنان در هرات از ایجاد چنین مراکزی ابراز خرسندی نموده و می گوید این نخستین گام برای دست یابی به استقلال مالی برای زنان هرات است.

مسوولین ریاست زنان هرات می گویند کارشناسان این ریاست روی یک طرح کار می کنند که به چگونه گی سپردن دوکان ها به زنان شاغل اختصاص دارد. تا اکنون جزییات این طرح مشخص نیست اما رییس امور زنان می گوید اولویت به زنان ولسوالی ها داده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG