لینک های دسترسی

Breaking News

کانگرس امریکا اخراج فوری عساکر از افغانستان را رد نمود


مجلس نماینده گان کانگرس به روز چهارشنبه با اکثریت آرا تصمیم اخراج فوری عساکر از افغانستان را رد ن مود.

چهرهٌ شناخته شدهٌ که طرفدار ختم جنگ در افغانستان است، سناتور دنس کسه نچ، دموکرات از ایالت اوهایو، در جلسهٌ دیروز گفت فعالیت های نظامی در افغانستان ، پس از حملات یازدهم سپتمر ۲۰۰۱ هدایت داده شده بود، و اکنون وقت آن است که کانگرس باید تعهد خود را در افغانستان مورد غور مجدد قرار دهد.

تا مسؤلیت خود را در مورد تلفات عساکر که اکنون به ۱۰۰۰ نفر رسیده ، انعکاس دهیم، تا به مسولیت خود در مورد مصارف جنگ نظر اندازیم که تقریباً به ۲۵۰ ملیارد دالر می رسد، مسؤلیت ها در مورد تلفات افراد ملکی و خسارات بشری.

کسه نچ که همچنان در مخالفت خود علیه جنگ عراق شناخته شده است، در بیانیهٌ خود خطاب به رئیس جمهور امریکا گفت که عساکر امریکا باید تا سی روز دیگر از افغانستان خارج شود، و گفت اگر اخراج عساکر تا سی روز مصؤن نیست باید تا آخر امسال اخراج صورت گیرد.

ولی فقط در حدود ۶۰ سناتور دموکرات و پنج سناتور جمهوریخواه از وی پشتیبانی نمودند.

آنها از مدت طولانی جنگ در افغانستان خسته شده اند.

اما (روز لی ته نن) سناتور جمهوریخواه از فلوریدا به پیروزی های حملات تهاجمی اخیر عساکر در افغانستان اشاره نمود.

مردان و زنان شجاع ما پیشرفت خوبی در مقابل دشمن خطرناک نموده اند، و این کار را با متقبل شدن خطر جدی به جان خود انجام می دهند.

این حملات پیروزی های جدی را در قبال داشته است، بشمول گرفتاری رهبران ارشد طالبان.

این استراتیژی مؤفق است و باید از آن پشتیبانی شود، نه اینکه کم اهمیت جلوه داده شود.

هاورد برمن، رئیس کمیتهٌ امور خارجی مجلس نماینده گان از ایالت کالیفورنیا ، نیز مخالفت خود را در اخراج قوا از افغانستان نشان داد.

اگر قبل از اینکه حکومت افغانستان قادر شود که بتواند امنیت را برای مردم خود تامین نماید، ما از آنجا خارج شوئیم، ما به این حقیقت مواجه می شوئیم که طالبان دوباره در کابل به قدرت می آیند و آنجا را جای مصون برای القاعده مبدل می سازند.

و این بزرگترین بدبختی و مصیبت امنیت ملی می باشد.

با وجودیکه تصمیم اخراج قوا از افغانستان از طرف مجلس نماینده گان با اکثریت آرا رد گردید، شکایت های زیادی در مورد حکومت داری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از طرف نماینده گان دموکرات و جمهوریخواه بلند شد.

جرالد نادلر ، دموکرات ، از ایالت نیویارک گفت:

ما نباید از عساکر خود در جهت پشتیبانی از یک حکومت فاسد استفاده نمائیم.

قبول نمودن تلفات و مصارف پولی در همچو شرایط قابل توجیه نیست.

رئیس جمهور اوباما می گوید در ماه جولای سال ۲۰۱۱ اخراج قوا را از افغانستان آغاز می نماید.

رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در جریان سفر این هفته اش در افغانستان گفت اخراج قوا از آنکشور وابسطه به شرایط و اوضاع است.

XS
SM
MD
LG