لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان: بمگزاری قندهار هشداری به ناتو


طالبان میگویند یک سلسله حملات انتحاری هماهنگ اواخر روز شنبه در ولایت قندهار هشداری است به قوماندان ارشد ناتو که یک تهاجم عمده دیگر را در منطقه پلان گزاری میکند.

یک سخنگوی طالبان بروز یکشنبه گفت این بمگزاری ها پاسخی است به اظهارات جنرال امریکایی ستنلی مرک کریستل مبنی بر اینکه قندهار در مساعی ای برای پاکسازی طالبان هدف قرار خواهد گرفت.

این سخنگوی گفت حملات ایکه طی آن حد اقل ۳۵ نفر کشته شدند، نشان میدهد که باوجود تقویت عساکر جهت آماده گی برای یک حمله بر قندهار شورشیان هنوزهم قادر به عملیات استند.

با اینحال مامورین افغان گفتند این حملات نتواست هدف عمدۀ آنرا که درهم شکستن زندان بود، بدست آورد. طالبان طی حملات مشابه در سال ۲۰۰۸ ، صد ها زندانی را آزاد ساختند.

همچنان بروز یکشنبه والی قندهار در آستانه تهاجم متوقعه خواستار افزایش قوا در آن شهر گردید.

یک انفجار دیگر صبح یکشنبه، در نزدیکی یک شرکت خانه سازی در قندهار رخ داد که به گفته مقامات، طی آن حد اقل ۵ نفر مجروح شدند.

قندهار محل ظهور جنبش طالبان بوده و هنوز هم پایگاه کلیدی تندروان به حساب میرود.

XS
SM
MD
LG