لینک های دسترسی

Breaking News

تأکید جنرال پتریس بر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان


قوماندان ایالات متحده در شرق میانه و آسیای مرکزی از عساکر خود در افغانستان خواسته اند تا تلاش های خاصی را بخرج دهند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری نمایند. جنرال دیوید پتریس، این بیانات را طی مصاحبۀ در صفحۀ انترنتی خویش تذکر داده بود.

درین نوار ویدیویی در صفحۀ انترنتی قوماندانی مرکزی ایالات متحده، شخصی که با وی مصاحبه مینمایند میگوید مقرراتی که به اساس آن عساکر ایالات متحده در افغانستان عملیات مینمایند، نسبت به عراق متفاوت است. جنرال پتریس در پاسخ گفت مقررات یکسان بوده، ولی بگونۀ متفاوتی تطبیق میشود، که بیشتر بر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تأکید مینمایند.

او میگوید هیچ موردی وجود ندارد که مانع عسکر، سرباز دریایی، قوای هوایی و یا پیاده شود تا خود را از وضع وخیمی نجات دهد. ولی این وضیعتی است که باید در مورد آن دو بار فکر نماید، درصورتیکه ابهامی وجود داشته باشد، و یا هم در صورتیکه امکان تلفات افراد ملکی باشد. طالبان را مغلوب خواهیم ساخت. اگر آنها را امروز دستگیر ننمایم، فردا خواهیم نمود.

به اساس احصائیه ملل متحد، سال گذشته دو هزار و 412 غیر نظامی افغان در نزاع سال گذشته هلاک شده اند، که نسبت به سال گذشته 14 در صد افزایش یافته است. ملل متحد میگوید دو بر سۀ تلفات ناشی از عملیات شورشیان میباشد. ماه گذشته، یک قطعۀ عملیات خاص ایالات متحده 27 غیر نظامی افغان را در یک حادثه به قتل رسانید، که آنها را قوای طالبان فکر کرده بودند.

در نتیجۀ آن حادثه، جنرال ستنلی مکرستل، قوماندان قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان تمام قطعات عملیات خاص را تحت قوماندانی خود در آورد. مامورین میگویند آن اقدام بخشی از تلاشی بود تا تمام قوای ائتلاف را تحت مقررات مشابۀ بیاورند، تا به همان اندازه با غیر نظامیان با احتیاط برخورد شود که جنرال مکرستل هدایت داده است.

جنرال پتریس، قوماندان جنرال مکرستل در آن مصاحبه گفت تمام عساکر باید درک نمایند که عملیات آنها در مناطق محلی چگونه بر تمام مبارزه برای شکست طالبان و ترغیب مردم افغانستان به حمایت از حکومت مرکزی آن کشور تاثیر می گذارد.

او علاوه نمود که به دلیل تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات های مان، که دست آورد های استراتیژیک ما را معکوس می سازد ما به کامیابی تکتیکی دست نخواهیم یافت.

پتریس گفت زمانیکه قوای امریکایی و یا ائتلاف افراد ملکی را به قتل برسانند، آن نه تنها فاجعه بوده، بلکه کامیابی شایعه پراگنی برای طالبان نیز میباشد. او گفت متحدین و حکومت افغانستان باید به اثبات برسانند که بخاطر رسیدن به اهداف جنگی، غیر نظامیان را یکسره به قتل نمیرسانند. او گفت این بخش مهم تلاشی است تا مردم افغانستان را ترغیب نمود که با ادارۀ محکم افغانستان توسط حکومت مرکزی، نسبت به حاکمیت طالبان، آنها آیندۀ بهتری خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG